Enerity Solutions osaksi Solteq Oyj:tä – Palvelu jatkuu keskeytyksettä

3.1.2022 | Enerity Solutions, Pääuutiset

Enerity Solutions Oy:n osakkeenomistajat ovat tänään allekirjoittaneet sopimuksen, jonka myötä Solteq Oyj ostaa yhtiön koko osakekannan. Enerity Solutionsin liiketoiminta jatkuu keskeytyksettä, eikä kauppa vaikuta nykyisiin asiakashankkeisiin tai -sopimuksiin. Yhteyshenkilöt, laskutustiedot, järjestelmät sekä toimitus- ja tukipalvelut säilyvät ennallaan. Enerity Solutions Oy sulautetaan osaksi Solteq Oyj:tä vuoden 2022 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.

Toimialan digitaalinen murros, konsolidaatio ja kansainvälistyminen vaikuttavat vääjäämättä myös toimialaa palvelevien asiantuntijayhtiöiden rakenteisiin. Yrityskauppa tarkoittaa Enerity Solutionsin asiakasyrityksille tulevaisuudessa entistä laajempaa tarjontaa ohjelmistoratkaisuissa sekä enemmän resursseja asiakastyöhön ja tuotekehitykseen.

”Enerity Solutions Oy on markkinajohtaja sähkönmyynnin hinnoittelun ja verkkoliiketoiminnan strategisen suunnittelun ratkaisuissa. Yhdessä Solteqin kanssa pystymme tarjoamaan asiakasyrityksillemme entistä kokonaisvaltaisempia ratkaisuja sekä enemmän resursseja hankkeisiin ja tuotekehitykseen. Odotamme innolla tulevaisuutta osana Solteqin menestyksekästä ja kansainvälistyvää Utilities-liiketoimintaa”, summaa Enerity Solutionsin toimitusjohtaja Jarmo Roiha.

Tarjoama laajenee, toimialaosaaminen vahvistuu

Utilities-sektori on Solteqille yksi keskeisistä kasvun ajureista pohjoismaisessa markkinassa. Solteqin Utilities-liiketoiminta-alue tarjoaa energiasektorin ydinliiketoimintajärjestelmiä sekä liiketoiminnan asiantuntijapalveluita. Enerity Solutionsin asiakkaat ovat jatkossakin hyvissä käsissä, sillä Solteq Utilities -ohjelmistoratkaisuihin ja -asiantuntijapalveluihin panostetaan pitkäjänteisesti.

”Kauppa on osa Solteq Utilities -liiketoiminta-alueen kasvustrategiaa. Enerity Solutionsin ohjelmistotuotteet sekä asiantuntijuus muuttuvassa sähkömarkkinassa vahvistavat asemaamme ja tukevat kansainvälistymistämme. Entistä monipuolisempi tarjonta luo lisäarvoa asiakkaillemme ja kasvavalle osaajatiimillemme”, kertoo Solteq Oyj:n toimitusjohtaja Olli Väätäinen.

Lisätiedot:

Jarmo Roiha
Toimitusjohtaja, Enerity Solutions Oy
Puh: 0400 245 043
Sähköposti: jarmo.roiha@enerity.com

Johan Fagerström
VP, Solteq Utilities
Puh: 040 504 8015
Sähköposti: johan.fagerstrom@solteq.com

Jari Kokkonen
Senior Business Director, Solteq Utilities Consulting
Puh: 0400 542 842
Sähköposti: jari.kokkonen@solteq.com