Enerity™-ratkaisu verkkoyhtiön tehohinnoittelun käyttöönottoon keskittyvässä diplomityössä

18.11.2020 | Asiakkaat, Sähköverkko

Juuri julkaistu Nivoksen sähköverkkoliiketoiminnalle tehty diplomityö käsittelee laaja-alaisesti verkkoyhtiön näkökulmasta tehohinnoitteluun siirtymisen syitä ja siinä analysoidaan tehohinnoittelun toteutusta. Työssään Touko Mustonen luo tehoon pohjautuvan kustannusvastaavan hinnaston Enerity™ Sähköverkko -ratkaisun avulla. Uuden hinnaston vaikutuksia tutkitaan suhteessa yrityksen liikevaihtoon ja asiakkaiden sähkönsiirtohintoihin sekä suunnitellaan tehohinnoittelun käyttöönottamista.

Mustonen kommentoi diplomityötään ja tulevaisuuden suunnitelmiaan seuraavasti: ”Sain aiheen diplomityölleni Nivokselta ja se vaikutti heti kiinnostavalta. Työssä pääsin käsittelemään sähköverkkojen teknistä ja taloudellista puolta sekä asiakasnäkökulmaa. Enerity™ Sähköverkko -ratkaisusta oli paljon apua asiakasvaikutuksien ja yrityksen liikevaihdon mallintamisessa. Työn valmistumisen jälkeen jatkan aiheen parissa, sillä yrityksessä on seuraavaksi tavoitteena tuoda tehotariffit asiakkaiden käyttöön.”

”On mahtavaa, että Enerity™ Sähköverkko -ratkaisuamme hyödynnetään myös diplomitöiden tekemiseen. Erityisesti tehopohjaisiin hinnastoihin siirryttäessä vaikutusten arviointi liiketoimintaan ja asiakkaisiin on äärimmäisen tärkeää, sillä muutokset voivat olla suuria ja yllätyksellisiä. Enerity™ Sähköverkko tarjoaa näihinkin ongelmiin helppokäyttöiset ja tarkat työkalut. Nivokselle tehty diplomityö on malliesimerkki tuotteemme laaja-alaisesta hyödyntämisestä ja siitä saatavista hyödyistä”, kommentoi ratkaisun tuotepäällikkö Jaakko Timonen.

 

Diplomityö
Touko Mustosen diplomityö käsittelee verkkoyhtiön näkökulmasta tehohinnoitteluun siirtymisen syitä ja analysoi tehohinnoittelun toteutusta.

 

Enerity™ Sähköverkko on sähköverkkoyhtiöiden ja asiantuntevan toimittajan yhdessä kehittämä ohjelmistotuote, jolla lasketaan siirtohintoja ja suunnitellaan liiketoimintaa sekä analysoidaan kohtuullista tuottoa. Enerity™ on Suomen suosituin sähköverkkoratkaisu: sillä hinnoitellaan noin 50 prosenttia jakeluverkonhaltijoiden siirtämästä sähköstä. Yhteensopivuus Datahubin kanssa on huomioitu ratkaisun tuotekehityksessä.

Lue lisää Enerity™ Sähköverkko -ratkaisusta.
Lue lisää Touko Mustosen diplomityöstä.