BLOGSamuli Honkapuro: Tulevaisuuden menestystekijät pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla

14.9.2021 | Blogi, Sähkönmyynti

”Pohjoismaisten sähkönmyyntiyhtiöiden tulevaisuuden menestystekijöitä ovat palvelutarjonta, riskienhallinta, brändi ja vihreät arvot. Tulevaisuuden sähkömarkkinoilla ei kilpailla pelkästään hinnalla, vaan menestykseen vaikuttavat monet tekijät.”

pohjoismaiset sähkömarkkinat

Pohjoismaiden sähkömarkkinat ovat hyvin toimivat ja edistykselliset. Energiasektorilla tapahtuu paljon muutoksia. Vihreän energian osuus tuotannosta kasvaa, mikä lisää vaihtelevuutta tuotantomääriin. Samalla sähkönkäyttö kasvaa mm. sähkölämmityksen, teollisuusprosessien sähköistymisen ja sähköautojen lisääntyessä. Markkinoille tarvitaan joustoa, kun sähkönkulutuksen sekä -kysynnän pitää olla tasapainossa tuotannon kanssa. Loppuasiakkaalla on tässä jatkossa aktiivisempi rooli, mikä vaikuttaa sähkönmyyntiyhtiöiden liiketoimintaan. Sähkönmyynnissä myytävä tuote on homogeeninen ja ainoa kilpailutekijä on ollut hinta, jos sähkönmyyjä ei ole kehittänyt rinnalle muita palveluita.

kysyntäjousto

Kysyntäjousto on tärkeä tekijä tulevaisuudessa. Mitä enemmän sään mukaan vaihteleva tuotanto lisääntyy sitä enemmän pitäisi sähkönkysyntää saada muokattua ja siirtää käyttöä ajankohtaan, kun tarjolla on enemmän sähköä. Mutta asiakas ei kaipaa sitä, sillä hän haluaa käyttää sähköä kuten ennenkin ja joustosta saatu rahallinen hyöty on yksittäiselle asiakkaalle aika pieni. Sen sijaan sähkömyyntiyhtiö, joilla on tuhansia joustokohteita, voi saada merkittävää taloudellista hyötyä. Joten miten saada asiakkaan sähkönkäyttö joustavammaksi?

On tärkeää viestiä asiakkaalle kysyntäjouston eduista ja lisätä asiakkaan omaa tietoisuutta sähkönkäytöstään. Tarjottavien palveluiden on oltava helposti ymmärrettävissä asiakkaille. Esimerkkinä asiakas luovuttaa varaavan lämmitysjärjestelmänsä sähkönmyyjän ohjattavaksi korvausta vastaan tai asiakas saa mobiiliapin käyttöön, jossa voi seurata omaa energiankulutustaan. ”Asiakkaalle pitää kertoa, kuinka hän voi valinnoillaan pienentää hiilijalanjälkeään ja kysyntäjousto ei tarkoita, että istutaan pimeässä ja kylmässä.”

uudet palvelut, vihreät arvot ja brändi

Energiamurros on muuttanut toimialaa ja pakottanut myyjiä kehittämään uusia tuotteita, uusia ratkaisuja ja uusia kilpailutekijöitä, jotka muuttavat palvelukonseptia. ”Palvelupakettien tarjoaminen, sähkön alkuperän esittäminen ja tietynlainen brändäys ovat tärkeitä tekijöitä sähkönmyyntiyhtiöille. Enää ei myydä vain energiaa vaan kokonaisvaltaisia palvelupaketteja, esimerkiksi aurinkopaneelien asentamista. Palvelumuoto ja palvelujen tarjonta ovat keskeisiä asioita tulevaisuuden markkinoilla.”

riskienhallinta

”Sähkömyyntiyhtiöiden kannalta tärkeä asia, mikä tulee aina säilymään, on riskienhallinta. Tukkusähkömarkkinoilla on hyvin suuret hintavaihtelut ja nämä kasvavat uusiutuvan energian lisääntymisen myötä. Riskienhallinta korostuu tällöin entisestään.” Jos sähkönmyyjällä on mahdollisuus ohjata loppuasiakkaan kuormaa, esimerkiksi kun tulee korkea hintapiikki tukkumarkkinoilla, myyjä voi pienentää kulutusta korkean hinnan tunnilla ja siten pienentää hintapiikin tuomaa riskiä.

 

Samuli Honkapuro
Samuli Honkapuro on energiamarkkinoiden professori ja sähkömarkkinoiden laboratorion esimies LUT-yliopistolla. Honkapuron tämänhetkisen tutkimusaiheen keskeiset kysymykset ovat, miten hajautetut resurssit integroidaan sähkömarkkinaan, sähköjärjestelmään ja sähköverkkoihin.