BLOGJarmo Partanen: Verkkoliiketoiminta mielenkiintoisten aikojen äärellä

10.2.2021 | Blogi, Sähköverkko

regulaatiomalli toiminut hyvin kokonaisuutena

Regulaatiomalli on ollut viime aikoina usein esillä julkisissa keskusteluissa ja uutisoinneissa. Kritiikistä huolimatta täytyy muistaa, että kokonaisuutta arvioiden regulaatiomalli on toiminut hyvin ja sillä on ollut positiivisia vaikutuksia.

Regulaatiomallin tavoitteena on ollut luoda monopoliliiketoiminta-alueelle kilpailuympäristö, jossa kannustetaan toimimaan tehokkaasti ja laadukkaasti erilaisten kannustimien avulla. Investointikannustimen ansiosta suurin osa verkkoyhtiöistä on tehnyt investointeja yksikköhintoja edullisemmin. Käyttövarmuusasioissa on päästy huomattavasti eteenpäin. Keskeytyskustannukset ovat laskeneet ja operatiiviset kustannukset ovat pysyneet samalla tasolla, vaikka verkkopituudet ja asiakasmäärät ovat samalla kasvaneet.

muutoksia regulaatiomalliin ja sähkömarkkinalakiin

Toimintavarmuuden parantamisen määräaikaa siirretään vuodesta 2028 vuoteen 2036, mikä jakaa investointipaineet useammalle vuodelle. Ehdotetut sähkömarkkinalain muutokset mahdollistavat taas, että Energiavirasto pystyy muuttamaan esimerkiksi yksikköhintoja kesken regulaatiojakson. Tämä vaikuttaisi kohtuullisen tuoton laskentaan. Lisäksi kohtuullisen tuottoasteen laskentaparametreihin tehtäneen muutoksia, jolloin kohtuullinen tuotto pienenee.

2016 alkaneen jakson aikana liiketoiminnan pelisäännöt ovat olleet suhteellisen stabiileja. Nyt on kuitenkin kova paine ruuvata mallia – ja nopealla aikataululla – jolloin tämä stabiilius kärsii. Tilanne siis indikoi sitä, että vaikka lakiin kirjotetaan säännöt seuraavalla 8 vuodelle, sääntöjä voidaan joutua muuttamaan myös kuluvan jakson aikana.

yhtiöiden menestystekijät tulevaisuudessa

Isossa kuvassa liiketoimintaympäristö ei muutu, mutta sen yksityiskohdat muuttuvat. Lisäksi verkkoyhtiöiden pitää tehdä entistä enemmän pitkäjänteistä suunnittelua. Yhtiöiden menestystekijät ovat samat kuin tähänkin asti, eli regulaatiomallin perusominaisuudet kannustavat ja osin pakottavat jatkuvaan parantamiseen – koski se sitten esimerkiksi investointeja, operatiivista toimintaa tai asiakaspalvelua. Verkostojen kehittämisstrategioita on vertailtava ja päivitettävä, jotta ne ovat yksityiskohtaisemmin perusteltavissa viranomaisille.

 

Jarmo Partanen
Jarmo Partanen toimii Sähkötekniikan professorina Lappeenrannan – Lahden teknillisellä yliopistolla. Opetustoimen lisäksi Partanen on toiminut asiantuntijana mm. Älyverkkotyöryhmässä.

 

enerity™ verkkoyhtiöiden apuna

Enerity™ tarjoaa hyvät työkalut verkkoyhtiöiden kehittämissuunnitelmiin ja erilaisten skenaarioiden tarkasteluun sekä vertailuun. Ratkaisusta saa paljon tarkkaa tietoa, minkä lisäksi vaihtoehtoisten kehityssuunnitelmien ja hinnanmuutosten vaikutusta pääsee tarkastelemaan suhteessa liiketoimintaan, erilaisiin asiakasryhmiin tai yksittäisiin asiakkaisiin. Hinnanmuutokset vaativat jatkossa entistä enemmän etukäteislaskentaa ja tarkastelua, ettei hinnoittelussa tule yllätyksiä. Asiakkaille täytyy pystyä kertomaan, miten hinnat ovat kehittymässä, miten muutoksiin voidaan varautua ja miten asiakkaat pystyvät itse vaikuttamaan eri komponentteihin.