Keravan Energian arjessa mukana Enerity™ Sähkökauppa

27.4.2021 | Asiakkaat, Sähkönmyynti

Keravan Energian energialiiketoiminnan controllerina Juha Kalliolla on useita vastuualueita. Hän osallistuu asiantuntijan roolissa sähkökauppaan ja siihen liittyviin tuotteisiin sekä palveluihin, vastaa kaikista muista sähkötuotteista sekä -palveluista ja toimii usean eri osaston tukena, mm. hankinnassa sekä myynnissä. ”Työ on mielenkiintoista, eikä kahta samanlaista päivää ole”, Kallio kertoo työstään. Työpäivien sisältöjen vaihtelusta huolimatta niistä on löydettävissä yhtäläisiä piirteitä – yksi niistä on Enerity™ Sähkökauppa.

”Käytän Enerityä joka päivä, tuttu ratkaisu”, Kallio toteaa. ”Meillä Enerityä käytetään kaikkeen. Teemme sillä kaikki yritysten ja kuluttajien tarjoukset, sopimukset sekä hinnoittelut. Enerity™ laskee laskutushinnat ja vie ne meidän laskutusjärjestelmäämme. Lisäksi BI-raporttien (business intelligence) tiedot haetaan suoraan Eneritystä. Enerity™ Sähkökauppa helpottaa valtavasti työntekoa. Kaikki tarjouslaskennat, sopimukset tai vaikkapa hinnankiinnitykset eivät ole kuin minuutin homma ja se on sillä hoidettu. Enerity™ auttaa koko myyntiketjussa alkuvaiheen tarjouksen teosta lopun laskutushintojen viemisessä asiakastietojärjestelmäämme”, kertoo Kallio ratkaisun käytöstä.

”Valitsimme Enerityn, koska se tuntui hyvältä ja kehittyvältä, asialliselta. Lisäksi ratkaisu on skaalautuva, eli sopii myös pienen yhtiön tarpeisiin. Enerity™ on toimiva järjestelmä. Siinä on hyvät integraatiot ja se on helppokäyttöinen. Suosittelen”, Kallio kuvailee hankintapäätöstä ja käyttökokemuksia.

Tärkeänä osana ratkaisua ja sen kehitystä Kallio näkee, että asiakkaat ovat mukana tuotekehityksessä. Asiakkaat ja Enerity Solutions keskustelevat yhdessä kehitystarpeista sekä -ideoista mm. kehitysryhmässä. ”Kehitysryhmä on todella hieno asia. Siellä on nytkin kaikennäköistä uutta ja järjestelmä kehittyy koko ajan. Kehitysryhmässä tulee ilmi, mitä asiakas tarvitsee ja niitä lähetään sitten kehittämään. Tällä hetkellä yksi mielenkiintoisimmista asioista työpöydällä on Datahubin hyödyntäminen tarjouslaskennassa, eli miten tarjouslaskentaa varten saadaan kaikki tarvittavat tiedot automaattisesti Datahubista ilman manuaalisia työvaiheita”, kertoo Kallio. Niin kehitys- kuin muu yhteistyö on sujunut Kallion mielestä hyvin: ”Olemme halunneet ottaa ratkaisusta kaiken hyödyn kiinni ja Enerityn porukka on auttanut siinä todella hyvin. Kehitysideoihin tulee nopeasti vastaukset ja olemme saaneet haluamamme uudet kehityshommat. Jatkakaa samaan malliin vaan!”

 

Keravan Energia
Keravan Energia on vastuullinen aurinkopaneelitoimittaja, jonka aurinkovoimalasta voit myös vuokrata oman paneelin.

 

Keravan kaupungin ja Sipoon kunnan omistama Keravan Energia Oy on toiminut energia-alalla yli 110 vuotta. Modernin energiayhtiön tavoitteena on parantaa alueensa hyvinvointia ja panostaa energiatuotannossa kotimaisiin, uusiutuviin polttoaineisiin. Tälläkin hetkellä meneillään on useita eri tutkimuksia eri teknologioiden hyödyntämisessä energiantuotannossa, mm. hukkalämmön ja geotermisen energian hyödyntäminen ja lämpöverkkojen välinen kaupankäynti. Keravan Energian tuottamasta energiasta noin 90 prosenttia tehdään uusiutuvilla polttoaineilla. Täysin uusiutuvaan, päästöttömään energiatuotantoon on tarkoitus siirtyä vuoteen 2030 mennessä.