Keuruun Sähkö valitsi Enerityn: luotettava ja kattava ratkaisu

17.8.2021 | Asiakkaat, Sähköverkko

Keuruun Sähkö käyttää Enerity™ Sähköverkkoa mm. siirtohintojen laskentaan ja oikean verkkotuotteen valintaan asiakkailleen. ”Valitsimme Enerityn, koska tarvitsimme valmistuotteen, millä pystymme hallitsemaan luotettavasti myös tulevaisuuden tehotuotteet”, kertoo verkkoinsinööri Sari Kolu Keuruun Sähköltä hankintapäätöksestä.

”Enerity™ helpottaa ja selkeyttää työntekoa. Kaikki tarvittava on nyt yhdessä paikassa ja saamme selkeät raportit, jotka voidaan käyttää sellaisinaan hallitukselle meneviin selontekoihin”, Kolu toteaa. Aiemmin kaikki laskennat suoritettiin useassa eri Excelissä ja raportointia varten tehtiin omat pohjat. Ratkaisu mahdollisti myös uudenlaisen hinnoittelun käyttöönoton: ”Enerityn ansiosta pääsemme laskemaan tuotteiden hintoja kustannuskohtaisemmin ja kohdistamaan kulueriä erikokoisille käyttäjille.”

Keuruun Sähköllä oltiin tyytyväisiä käyttöönottoprojektiin. ”Käyttöönotto meni erittäin hyvin. Projekti oli joustava ja tehtiin asiakkaan tarpeella sekä aikataululla. Enerity Solutions Oy:lla on hyvä tietotaito ja arvio projekteihin tarvittavasta työmäärästä. He kyllä tietävät, millä aikataululla on mahdollista saada valmista”, muistelee Kolu käyttöönottoprojektin toteutuksesta.

 

Keuruun Energia
Keuruun Energia haluaa kehittyä ja panostaa tulevaisuuteen. Konserni on toteuttanut yhdessä kumppaniensa kanssa monia parempaa tekniikkaa hyödyntäviä ratkaisuja. Sopivan verkkotuotteen valinnassa emoyhtiö Keuruun Sähkö käyttää Enerity™ Sähköverkkoa.

 

Keuruun Energia –konserni on Keski-Suomessa toimiva, paikallinen energia-alan monitoimiyritys. Konsernin toiminta perustuu pitkäjänteisiin kumppanuuksiin ja henkilökohtaiseen palveluun, johon kuuluvat sähköverkko-, sähkönmyynti-, sähköverkonrakennus-, teollisuuden kunnossapito ja automaatio sekä lämpöpalvelut. Keuruun Energian muodostavat emoyhtiö Keuruun Sähkö Oy, Keuruun Lämpövoima Oy ja Radiki Oy.

Konsernin tavoitteena on ilmastoneutraali Suomi, missä energian tarve ja tuotanto kohtaavat kestävällä tavalla. Tavoitteisiin pyritään pitkäjänteisten ja innovatiivisten energiaratkaisujen avulla. Useat kumppaneiden kanssa toteutetut, parempaa tekniikkaa hyödyntävät ratkaisut ovat jo osa Keuruun Energian asiakkaiden arkea.