Koillis-Satakunnan Sähkö hyödyntää Enerityä hinnoittelussa, tariffirakenteen kehittämisessä ja raportoinnissa

6.10.2020 | Asiakkaat, Sähköverkko

Koillis-Satakunnan Sähkön tavoitteena on säilyttää sähkönsiirron hinnoittelu maltillisena myös jatkossa. Tulevalla strategiakaudella yhtiö hyödyntää Enerityä hinnoittelussa, tariffirakenteen kehittämisessä ja raportoinnissa.

”Enerity™-ohjelmiston avulla pystymme tehokkaampaan tariffirakenteen hinnoitteluun sekä luomaan asiakkaitamme paremmin tukevan tariffirakenteen. Se mahdollistaa myös entistä monipuolisempien palveluiden tarjoamisen asiakkaillemme”, kertoo verkkopäällikkö Matti Takamäki Koillis-Satakunnan Sähköstä syistä hankintapäätöksen takana.

”Enerity™ on todella hyvä raportoinnissa”, jatkaa Takamäki. ”Monipuolisten hakuehtojen ansiosta pystymme helposti tarkastelemaan esimerkiksi asiakkaan useasta käyttöpaikasta koostuvaa kulutuksen vuosiraporttia, yksittäisen kuluttajan huipputehojen määrää tai muuntopiirikohtaisia tehoja. Ratkaisussa on niin paljon hakuehtoja, että poiminnan teko on vain omasta mielikuvituksesta kiinni.”

Käyttöönottoprojekti päättyi kesäkuussa, joten kokemusta Eneritystä on nyt kertynyt muutamalta kuukaudelta. Liiketoiminnan seuranta ja Liiketoiminnan suunnittelu -moduulit ovat toistaiseksi olleet vähäisellä käytöllä, sillä Koillis-Satakunnan Sähkö toimii alituotolla. ”Paikallisena yhtiönä meille on tärkeää tukea alueemme kilpailukykyä ja elinvoimaisuutta. Tarkoituksemme on ottaa Enerity paremmin käyttöön hyvissä ajoin ennen seuraavaa valvontajaksoa, sillä se tukee strategiaamme maltillisesta hinnoittelusta”, kertoo Takamäki ohjelmiston tulevasta käytöstä.

 

Sähköverkon maakaapelit
Koillis-Satakunnan Sähkö tekee jatkuvasti töitä säävarman sähköverkon laajentamiseksi. Kuluvan vuoden aikana maakaapeleilla korvataan lähes 100 km ilmajohtoja. Kuva: Koillis-Satakunnan Sähkö

 

Koillis-Satakunnan Sähkö Oy myy sekä toimittaa sähköä ja siihen liittyviä palveluita. Se on vastuullinen sähköyhtiö, joka palvelee sähkönmyyntiasiakkaitaan ympäri Suomen ja sähkönsiirtoasiakkaitaan kolmen maakunnan alueelle yltävällä jakeluverkkoalueellaan. Yhtiössä työskentelee noin 50 osaavaa ja palveluhaluista ammattilaista, joiden tehtävänä on taata toimitusvarmuus, palvelun hyvä laatu sekä asiakasystävälliset hinnat. Koillis-Satakunnan Sähkö toimii suomalaista luontoa kunnioittaen ja arvostaen. Se on investoitunut uusiutuvaan, puhtaaseen energiaan, jota tuotetaan paikallisesti yhtiön omistamissa vesivoimaloissa.