BLOGOhjelmistojen ylläpito ja kehitys helpommaksi diplomityön avulla

20.12.2019 | Blogi, Enerity Solutions

Kirjoitin edellisen blogikirjoitukseni vuoden 2018 loppupuolella töiden ja opiskelujen yhdistämisestä. Tällöin totesin diplomityön toteuttamisen olevan seuraava iso askel sekä opintojeni että työurani yhteisellä taipaleella. Maisteriopintojen ohella jatkunut osa-aikainen työsuhde Enerity Solutions Oy:ssä tarjosi erittäin hyvän pohjan miettiä, millaisesta diplomityöstä olisi eniten hyötyä sekä yrityksen toiminnan kehittämiselle että oman teknisen osaamiseni syventämiselle.

Aloitin tutkimustyön keväällä 2019 aiheena Enerity™-tuoteperheen SaaS-ympäristössä tarjottavien ohjelmistojen päivitysten automatisointiprosessi. Prosessin vaatimuksia koottiin sekä yhtiömme henkilöstöltä että alan kirjallisuudesta. Näin mahdollistettiin hyvä tasapaino teorian optimaalisten toimintamallien ja ohjelmistotuotteiden toimintaympäristön vaatimusten yhdistämisen välillä. Työn tuloksena valmistui realistinen, perusteltu ja alustavasti käytännössä testattu automaattipäivityksen prosessikuvaus sekä toteutussuunnitelma.  Suunnitelman avulla voimme parantaa ohjelmistopäivitysten laatua.

Työni otettiin erittäin positiivisesti vastaan sekä yhtiössämme että yliopistolla ja valmistuin tietotekniikan diplomi-insinööriksi 29.11.2019. Jatkan diplomityöni kehityksen aikana aloitetun prosessin käyttöönotto- ja jatkokehitystöitä muiden työtehtävien ohessa ohjelmistosuunnittelijan roolissa myös tulevaisuudessa.

Eemeli Manninen

Ohjelmistosuunnittelija Eemeli Manninen