BLOGRiskienhallinta – menestyvän sähkökaupan kulmakivi

19.10.2021 | Blogi, Sähkönmyynti

Liiketoimintaan liittyy aina erilaisia riskejä, erityisesti sähkökaupassa. Sähkön varastointi on haasteellista, hankintahinnoissa on volatiliteettia, marginaalit ovat pieniä ja volyymit suuria. Yksittäisen riskin toteutuessa tällä on satojen tuhansien tai jopa miljoonien vaikutus yksittäisellä yhtiölläkin. On siis ymmärrettävää, että riskienhallinta puhuttaa ja sähkönmyyntiyritykset ottavat sen tosissaan.

Miten sitten hallitaan riskit parhaalla mahdollisimmalla tavalla? Ensinnäkin riskit pitää tunnistaa, ei voi suojautua jostain mitä ei tunnista. Oman yhtiön ajantasainen tilanne – volyymin ja hintojen osalta – tulee olla tiedossa koko ajan. Tieto tulee olla helposti saatavilla organisaatioin eri tasoilla ja eri tavoin jäsenneltynä, jotta voidaan reagoida eri tilanteisiin oikea-aikaisesti. Raporttien tulee syntyä ohjelmallisesti, käsin tehtävät raportit joko a) eivät ole ajantasaisia tai ne ovat b) sisällöltään epäluotettavia.

Hinta- ja volyymiriski

Yhtiöt ovat hyvin tietoisia sähkökaupan riskeistä. Itselläni ensimmäisenä tulee tietenkin mieleen hintariski, ihan jo siitä syystä, että tämä on syksyn aikana ollut hyvin vahvasti tapetilla valtakunnan mediassa. Voi tulla tilanne, jossa nyt myydään halvemmalla ja hankitaan myytävä sähkö kalliimmalla jälkikäteen. Hintariskiä voidaan pienentää suojaamalla sähkön hankintahinta etukäteen joko kahdenkeskisin sopimuksin tai johdannaisinstrumenttien avulla. Etukäteishankinta tai hankintahinnan suojaaminen altistavat kuitenkin myyjän volyymiriskille, jolloin osto ja myynti eivät ole tasapainossa energiamäärän suhteen. Asiakkaan sähkönkäyttöä arvioidaan etukäteen, ja toteuma voi olla jotain muuta. Suurin yksittäinen muuttuja sähkölämmitteisten kuluttaja-asiakkaiden osalta on ulkolämpötila. Yritysasiakkaiden osalta talouden tilanne ja esimerkiksi Korona-pandemia voivat vaikuttaa suuresti yrityksen toimintaan ja ennustettuun sähkön käyttöön.

Profiiliriski

Kiinteällä hinnalla myydyn energian osalta myyjä altistuu myös profiiliriskille. Markkinahinta ja asiakkaan sähkönkäyttö voivat vaihdella yksittäisten tuntien osalta paljon. Tyypillisesti vuositasolla erot tasoittuvat ja asettuvat tietylle tasolle, joka voidaan ottaa huomioon hinnoitteluvaiheessa ennustamalla yksittäisen asiakkaan tai asiakasryhmän osalta. Tulevaisuus näyttää kuitenkin mielenkiintoiselle markkinahintakehityksen, ilmaston muutosten (lauhat talvet) ja muun muassa hiilineutraaliustavoitteista aiheutuvan lisääntyvän arjen sähköistymisen ja uusiutuvan sähköntuotantomuodon lisääntymisen osalta.

Taseriski

Viimeisempänä pitää tietenkin myös mainita taseriski, joka koko ajan näyttelee entistä suurempaa roolia. Varttitaseeseen siirtyminen keväällä 2023 tulee todennäköisesti myös lisäämään taseriskin merkitystä osana sähkösopimusten kannattavaa hinnoittelua.

Kuinka Enerity™ voi auttaa sinua riskienhallinnassa?

Markkinahinnoille ja asiakkaiden sähkön käytölle Enerity™ ei mahda mitään. Enerity™ tarjoaa kuitenkin toimivat työkalut riskien tunnistamiseen ja hallintaan, sekä mahdollisuuden tehdä kannattavaa sähkökauppaa yritys- ja kuluttaja-asiakkaiden osalta pienten voittomarginaalien ja suurten riskien sähkömarkkinoilla.

Keskustelemme mielellämme Enerityn tuomista hyödyistä kanssanne lisää.

 

Markus HelvastoMyyntipäällikkö Markus Helvasto