Årlig kundnöjdhetsundersökning

17.12.2019 | Enerity Solutions, Viktigaste nyheterna

Årligen i november utför vi en kundnöjdhetsundersökning. Genom den siktar vi på att kunna betjäna våra kunder bättre och att kartlägga potentiella utvecklingsområden. I år svarade 26% av våra kunder på undersökningen. Tillfredställelsen med produkterna Enerity™ Elnätverk och Enerity™ Tjänster växte, medan den sjönk lite för Enerity™ Elhandel och Enerity™ Kundmeddelande. Som en helhet var tillfredställelsen bland våra kunder 8 på en skala från 4 till 10.

Vi frågade också hur sannolikt det var att våra kunder skulle rekommendera våra produkter och tjänster till sina kollegor. Denna fråga mäter vårt NPS värde (Net promoter score). Vårt NPS för i år var 34.

I undersökningen fick vår kundservice, support, personal och funktionaliteten av våra kund-leverantör relationer positiv feedback. Som utvecklingsområden lyfts fram bättre kommunikation kring programmets uppdateringar samt mer omsorgsfull kundspecifik testning. Den feedback som gavs har gåtts igenom och diskuterades tillsammans med hela personalen. Vi har påbörjat arbetet med att förbättra kundnöjdheten och vid behov planerat olika stödprocesser. Vi meddelar om detta till våra kunder före de tas i bruk.

”Tack till alla som svarat på undersökningen och gett oss feedback. Det är väldigt viktigt att få regelbunden feedback från användare av våra tjänster för att vi ska kunna utveckla våra produkter och vår service. Jag uppmanar alla till att ge feedback under årets gång till exempel i samband med användning av våra supporttjänster. Då kan vi fortgående värdera kvalitén på vår verksamhet. Jag är nöjd med den NPS nivå vi uppnått i år. För en IT-lösningsleverantör är det ett godkänt vitsord. Dock ligger vår ribba högre upp. Vårt långsiktiga mål är att nå ett NPS värde på 50+.” konstaterar VD Jarmo Roiha.

Bland det som svarat på undersökningen lottades ut vinnare och det lyckligt lottade i år blev: Juha Kivi, Fortum; Jarno Kähö, Lappeenrannan Energiaverkot; Anni Sundberg, Lumme Energia och Max Konttinen, Nivos. Vinnarna kontaktades personligen.