Elmarknaden förändras

1.6.2021 | Bloggar, Elförsäljning

De som har följt med elmarknaden under de senaste åren har säkert lagt märke till att marknaderna håller på att förändras åtminstone till en viss grad. Utbyggnaden av förnybar energiproduktion ökar hela tiden och det känns som att vindkraftverk reser sig överallt. Samtidigt har tuffare krav kring utsläpp drivit priserna för CO2-utsläppsrättigheter till rekordhöga nivåer.

Allt detta är självklart väldigt bra för vår planet, men det innebär samtidigt helt nya utmaningar för energibranschen. Tillexempel är det väldigt lätt att styra, reglera och prognosticera elproduktionen i ett kraftverk som förbrukar fossila bränslen. Det är inte alls lika lätt när det gäller ett vindkraftverk. Det har talats mycket om denna omställning, och under den senaste tiden har det märkts av helt konkret. Vi har bland annat sett enstaka timmar med negativa elpriser och spotpriser som svängt fram och tillbaka rejält. År 2020 minns många säkert också som ett år med ett väldigt lågt SYS-pris, men i stället fick vi se ovanligt höga områdespriser.

Hur ska man förbereda sig för och besvara de utmaningar som uppstår? Hur kan vi även i fortsättning försäkra att vi erbjuder slutkunden den bästa möjliga servicen? Idag talas det mycket om tillexempel effektreserver. Andra talar om lagring av energi och smarta elnät. Det är säkerligen möjligt att vi i framtiden kan lagra energi i till exempel elbilens batteri och optimera när bilen laddas genom olika smart lösningar.

Jag vet inte vad lösningen på problemet är. Troligen finns det inte en enskild lösning utan vi får antagligen se en kombination av olika saker, en del varav inte ens är påtänkta ännu. Oberoende hur detta slutligen löses är en sak säker, mängden data kommer att flerfaldigas i framtiden. Redan det fakta att vi ska gå över till 15-minuters balans säkerställer detta. Den som klarar av att nyttja och tolka all data på bästa sätt kommer troligtvis att klara sig bra. Vi på Enerity Solutions jobbar för att erbjuda våra kunder de verktyg som krävs för att göra just detta. På detta sätt säkerställer vi att vi tillsammans kan erbjuda varje enskild elförbrukare den bästa möjliga service även i framtiden.

Oscar Sigfrids

Försäljningschef Oscar Sigfrids
+358 40 542 6535