Enerity™-lösningen behandlas i ett diplomarbete som fokuserar på effektpriser

18.11.2020 | Eldistribution, Våra kunder

Det nyligen publicerade diplomarbetet, som skrivits för Nivos elnätverksverksamhet, behandlar verkställandet av effektbaserad prissättning sett ur elnätbolags perspektiv. I arbetet skapar Touko Mustonen en kostnadsmotsvarande prissättning baserat på effekt, med hjälp av Enerity Elnät. Effekterna av den nya prissättningen analyseras i relation till bolagets omsättning samt kundernas elnätspriser och planer görs för att ta i bruk effektbaserad prissättning.

Mustonen kommenterar examensarbetet och framtidens planer på följande sätt: “Jag fick ämnet för examensarbetet från Nivos och det verkade genast intressant. I arbetet fick jag behandla elnätens tekniska och finansiella delar, och även se på det hela ur ett kundperspektiv. Enerity Elnät lösningen var till stor hjälp för att bedöma kundpåverkan och för att modellera företagets omsättning. Efter att arbetet blir färdigt kommer jag att fortsätta med ämnet, företaget har som framtida plan att erbjuda effekttariffer för kunders bruk.”

“Det är fantastiskt att Enerity Elnät utnyttjas även i diplomarbeten. Speciellt vid övergången till effekttariffer är det väldigt viktigt att analysera dess påverkan på affärsverksamheten och kunderna. Förändringarna kan vara stora och överraskande. Enerity Elnät erbjuder lösningar till dessa problem genom lätt användbara och precisa verktyg. Diplomarbetet som gjorts för Nivos är ett modellexempel på vår produkts breda användbarhet och nyttan man får”, kommenterar produktchef Jaakko Timonen.

 

Diplomityö
Touko Mustonens examensarbete behandlar orsakerna bakom övergången till effekttariffer och dess förverkligande ur ett nätbolags perspektiv.

 

Enerity™ Elnät är en produkt som tagits fram tillsammans med elnätbolag och experter. Produkten används till att beräkna överföringsavgifter och planera affärsverksamhet samt analysera den rimliga avkastningen. Enerity™ är Finlands populäraste elnätslösning, den används till att prissätta runt 50% av elen som överförs via elnätbolagen. Kompatibilitet med Datahub har tagits i beaktan vid produktutvecklingen.