Enerity™ Elhandel som support för Herrfors elförsäljning

9.6.2020 | Elförsäljning, Våra kunder

Enligt en undersökning gällande elleverantörer kan man hitta de nöjdaste konsumenterna hos Oy Herrfors Ab. Utöver detta har Herrfors under det senaste året, också investerat mycket i sin B2B-verksamhet. En av dessa investeringar var anskaffningen av Enerity™ Elhandel. ”Vi ville förbättra och försnabba vår redan högkvalitativa kundtjänst. Dessutom stöder lösningen bolagets interna processer och informationsflöden”, berättar Key Account Manager Johanna Övergaard från Herrfors. 

”Vi valde Enerity™-lösningen, på grund av att andra elhandelsföretag framgångsrikt har kombinerat funktionaliteten i olika faktureringsprogram tillsammans med Enerity Elhandel™ och bolaget hade mycket bra referenser”, konstaterar Övergaard. Herrfors jämförde redan existerande alternativ som fanns på marknaden och bad om offert även från andra företag. I valet var det viktigt att verktyget för elhandel mötte bolagets kriterier. Hos Herrfors är man nöjd med beslutet att välja Enerity™: ”Vi har fått ett bra intryckt av Enerity Solutions Oy och vi hoppas att det goda samarbetet fortsätter”, tillägger Övergaard. 

 

 

Herrfors är ett lokalt energibolag som betjänar över 25 000 elkunder med en sakkunnig personal. Bolaget har redan i årtionden investerat i förnybar och mångsidig elproduktion, och tack vare detta kan det nu leverera 100% grön energi till alla privatkunder och som ett av flera alternativ till företagskunder.