Enerity Solutions Ab blir en del av Solteq Abp – Verksamheten fortsätter utan avbrott

3.1.2022 | Enerity Solutions, Viktigaste nyheterna

Aktieägarna i Energy Solutions Ab har idag tecknat ett avtal om att sälja hela aktiekapitalet till Solteq Abp. Enerity Solutions verksamhet kommer att fortsätta utan avbrott, och förvärvet kommer inte att påverka befintliga kundprojekt eller kontrakt. Kontaktpersoner, faktureringsinformation, system, leverans- och supporttjänster förblir oförändrade. Enerity Solutions Ab kommer att fusioneras in i Solteq Abp under första halvåret 2022.

Den digitala omvandlingen, konsolideringen och internationaliseringen av branschen kommer oundvikligen att påverka strukturerna hos de specialistföretag som betjänar branschen. För Enerity Solutions kunder kommer förvärvet att resultera i en ännu bredare portfölj av mjukvarulösningar och fler resurser för produktutveckling, kundprojekt och support.

“Enerity Solutions Ab är marknadsledande inom lösningar för prissättning av elförsäljning och strategisk planering av elnätsverksamhet. Tillsammans med Solteq kan vi erbjuda våra kunder ännu mer heltäckande lösningar och bättre resurser för projekt och produktutveckling. Vi ser fram emot att vara en del av Solteqs framgångsrika och internationaliserande Utilities-verksamhet, säger Enerity Solutions vd Jarmo Roiha.

EN STOR PORTFÖLJ OCH FÖRTRYCKAD BRANSCHSPECIFIK EXPERTIS

Energibranschen är en av Solteqs viktigaste tillväxtmotorer på den nordiska marknaden. Solteqs affärsområde Utilities tillhandahåller kärnverksamhetssystem och experttjänster för energisektorn. Tack vare de långsiktiga investeringarna i Solteq Utilities mjukvarulösningar och experttjänster kommer Enerity Solutions kunder fortsatt att vara i goda händer.

”Förvärvet är en del av Solteq Utilities tillväxtstrategi. Enerity Solutions mjukvaruprodukter och expertis på den föränderliga elmarknaden kommer att stärka vår position och främja vår internationalisering. Det allt mer mångsidiga utbudet skapar mervärde för våra kunder och vårt växande team av experter”, säger VD för Solteq Plc Olli Väätäinen.

Vidare information:

Jarmo Roiha
Verkställande direktör, Enerity Solutions Oy
Tel: +358 400 245 043
E-post: jarmo.roiha@enerity.com

Johan Fagerström
VP, Solteq Utilities
Tel. +358 40 504 8015
E-post: johan.fagerstrom@solteq.com

Jari Kokkonen
Senior Business Director, Solteq Utilities Consulting
Tel. +358 400 542 842
E-post: jari.kokkonen@solteq.com

Solteq i korthet

Solteq är en leverantör av IT-tjänster och mjukvarulösningar specialiserade på digitalisering av affärs- och branschspecifik mjukvara. Nyckelsektorerna där företaget har lång erfarenhet är detaljhandel, tillverkning, energibranschen och tjänster. Företaget har över 650 anställda med kontor i Finland, Sverige, Norge, Danmark, Polen och Storbritannien, med en kundbas i hela Europa.