Enerity Solutions uppnådde Microsoft guldpartnerskap

16.3.2021 | Bloggar, Enerity Solutions

I årsskiftet uppnådde Enerity Solutions Microsoft guldpartnerskap. Detta var ett av våra mål under 2020 och en central del i utvecklingsplanen för vår personal. Vi har i åratal varit Microsoft partner på silvernivå, men vi ville visa till våra kunder, och oss själva, att vårt kunnande i Microsofts teknologi är i världsklass.

Microsoft Partner

 

Vad är Microsoft guldpartnerskap?

Microsofts partnerskapsprogram är uppdelade i kompetensområden som har silver- och guldnivå. För att uppnå de olika nivåerna krävs bevis på kunnande hos det företag som deltar i partnerskapsprogrammet. I praktiken innebär detta certifieringsprov som utförs av personalen. Ett godkänt resultat kräver att personalen är engagerad i studierna, trots att man ofta redan utfört uppgifter som är med i studierna i yrkesmässiga sammanhang.

Enerity Solutions är guldpartner i Microsofts apputveckling och silverpartner i appintegration. Vi har som mål att uppnå guldpartnerskap också i appintegration samt att även bli certifierade inom våra andra kompetensområden som till exempel datahantering och cloudtjänster.

Fördelar i guldpartnerskap 

Ett av våra värden som företag är att vara en smidig expert. Vårt mål när det kommer till personalutveckling är att stöda och uppmuntra vår personal att utveckla sitt kunnande inom energi- och IT-frågor. Som ett gott exempel är 15 av våra 19 anställda certifierade elhandlare. Trots att Enerity Solutions aldrig har sålt, och aldrig kommer att sälja ens en watt el, vill vi att vår personal är kunniga i samma kompetensområden som våra kunder. Guldpartnerskap erbjuder personalen möjligheten att bevisa sitt eget kunnande och efter att ha blivit godkända på provet får den anställda själv certifikatet, inte företaget. Certifikaten är alltså personliga och för att företaget ska uppnå en viss nivå av partnerskap måste tillräckligt många anställda inneha det certifikat som krävs.

Eftersom vår uppgift är att hjälpa energiföretag och deras intressenter att bli framgångsrika genom att digitalisera deras processer, måste vi utöver energikunnande också vara skarpa i vårt IT-kunnande. Guldpartnerskap visar våra kunder att vi behärskar teknologin som de använder och att vi är engagerade i att uppehålla vårt kunnande på lång sikt.

Uppehåll av guldpartnerskap 

I Microsofts partnerskapsprogram måste kunnande uppehållas konstant samt uppdateras och det prov som gjorts föråldras när teknologin förnyas. Våra kunder kan lita på att vi även i framtiden kommer att uppdatera personalens kunnande och färdigheter när Microsofts teknologi utvecklas. Vi uppmuntrar anställda att förnya föråldrade certifikat och certifiera sig på nya områden. Personalens kunnande nyttjar anställda själva samt våra kunder och Enerity Solutions som företag.

Timo Storhammar

Timo Storhammar
Utvecklingschef