Företag

Enerity Solutions är en kompetent partner inom mjukvaru- och energibranchen. Vi hjälper energiföretag och deras intressenter att vinna sina konkurrenter genom att digitalisera sina processer.

Vi är marknadsledande inom portföljhantering för elförsäljning, eldistribution och onlinetjänster och meddelandetjänster.

Vi är marknadsledande inom portföljhantering för elförsäljning, strategiska planerings- och prishanteringslösningar för distributionssystemoperatörer (DSOs) och meddelandetjänster för energi- och vattenförsörjning.

Vi är en värdefull partner. Enerity™ har valts ut av över 80 finska energi- och vattenföretag. Våra kunder väljer oss på grund av vår expertis och kompetens inom energi- och mjukvaruindustrin, förutom vårt proaktiva, innovativa och kundorienterade tillvägagångssätt.

För kunden

Vi förbinder oss till de överenskomna uppgifterna och hanterar vårt arbete på ett ansvarsfullt, öppet och rättvist sätt. Vi avslutar inte vårt förhållande när lösningen levereras – utan vi strävar efter ett långsiktigt, ömsesidigt fördelaktigt partnerskap.

Vi arbetar nära våra kunder och partners för att utveckla befintliga och nya lösningar för att möta branschens behov och möta framtida utmaningar. Vi använder cirka 20 procent av vår årliga omsättning inom FoU.

Våra värderingar

  • Pålitlig och engagerad
    • Pålitlighet är en färdighet. Vi förbinder oss till de överenskomna uppgifterna och hanterar vårt arbete på ett ansvarsfullt, öppet och rättvist sätt. Vårt arbete visar stark kvalitet.
  • Smidig och framsynt
    • Vi förutser och identifierar våra kunders behov och tar ivrigt tag i dem. Vi designar lösningar tillsammans med våra kunder till förmån för våra kunder på lång sikt.
  • Sann kompetens
    • Att arbeta med vårt expert- och motiverade team är smidigt och avslappnat. Vi känner till våra kunders branscher och driftsmiljöer

Microsoft Partner