Våra kunder

Enerity™ mjukvarulösningar och tjänster används av dussintals elhandlare, distributionssystemoperatörer (DSOs) och energi- och vattenföretag i Finland. Lösningar utvecklas tillsammans med våra kunder och partners och är baserat på kundernas verkliga behov. Läs nedan vad våra kunder säger om oss och våra lösningar.

Oomi

Oomi använder Enerity™ SaaS -lösning för elprissättning och riskhantering

“Vi ville ha Enerity™ Electricity Trade SaaS -lösning för elpriser och riskhantering. Vårt mål är att sticka ut från konkurrensen med överlägsen kundupplevelse och konkurrenskraftiga priser. Elförsäljning är en bransch med tunna marginaler där det är en utmaning att gå med god vinst och stora förluster kan inträffa på ett ögonblick. Det är därför som riskhantering inom elförsäljning och elhandel är kärnan i vår verksamhet. ”

”Det är viktigt för oss att välja de bästa partners för de olika verksamhetsområdena. Tidigare erfarenhet av produkten och kompetensen hos Enerity Solutions anställda vägde in i beslutet när vi valde programvaran för elförsäljning och elhandel till det nya försäljningsföretaget”, säger elhandelschef Marko Rinta-Korhonen.

Helen

Helen hanterar företagskundernas elprodukter med Enerity™

”Helen är ett av Finlands största företag som erbjuder nya el- och energilösningar. Vi säljer el till över 450 000 kunder i Finland. Våra kunder hittar de bästa alternativen bland våra elprodukter och för företagskunder hanteras elprodukter av Enerity™ Elhandel. Vi valde den marknadsledande Enerity™-lösningen som gör det möjligt för oss att vidareutveckla våra tjänster och produkter”, säger företagsförsäljningschef Jyrki Eurén.

Helen Elnät Ab använder Enerity™ för långsiktig ekonomisk planering

Helen Electricity Network använder Enerity™ för långsiktig ekonomisk planering
”Enerity™ Elnät -lösningen har gett oss konkreta fördelar i den långsiktiga ekonomiska planeringen. Med den data och analyser som den tillhandahåller kan vi fortsätta att utveckla vår verksamhet. Detta innebär ännu bättre service, nya metoder och rimliga elräkningar för våra kunder”, säger regionsdirektör Osmo Siirto.

Caruna

Caruna använder Enerity™ för strategisk prissättning, affärsövervakning och planering

Caruna, ett av det största eldistributionsföretag i Finland, valde Enerity™ Elnät. Caruna använder Enerity™ för strategisk prissättning, affärsövervakning och planering. ”Vi valde Enerity™, eftersom vi till exempel vill minska manuell plockning från kund- och datainformationssystem. Dessutom är olika modelleringar enklare med Enerity™”, säger Senior Revenue & Product Specialist Matti Halkilahti.

Tampereen Sähkölaitos

Enerity™ hjälper Tampereen Sähkölaitos att utveckla framtida energitjänster

Tampereen Sähkölaitos använder Enerity™ till att skapa offerter och kontrakt till sina elförsäljningskunder. Säkring, hantering av exempelvis krav på GoOs och till exempel övervakning av lönsamhet och budgetering görs baserat på den information som erhålls från lösningen.

”Tack vare funktionerna och automatiseringen av Enerity™ Elhandel -lösningen kan vi ta en ännu större roll i våra kunders elköp och erbjuda dem ännu bättre och mångsidigare tjänster. Eftersom verktyget kan användas till mycket, stöder den också vår produktutveckling tillsammans med våra kunder och våra nya energilösningar för framtiden”, säger försäljningsutvecklingschef Nina Mört-Happonen.

Ilmatar

Enerity™ programvara för elförsäljning stöttar Ilmatars verksamhet

Ilmatar valde Enerity™ Elhandel till sin elförsäljning. ”Vi ville ha en snabbt distribuerad, standardiserad programvara för elförsäljning som kombinerar branschledande expertis med en SaaS-servicemodell. Implementeringen skedde professionellt och enligt tidsschemat. Den främsta anledningen bakom vårt val var att Enerity Solutions är en långvarig partner vars allmänt använda Enerity™ Elhandel -lösning ger oss en omfattande programvara som stöttar vår verksamhet nu och i framtiden”, säger försäljnings- och marknadschef Tapio Potila.

Lumme Energia

Enerity™ hjälper Lumme Energia att tillhandahålla ekologisk elektricitet

”Vi erbjuder våra kunder en mängd miljövänliga elektriska produkter, till exempel närproducerade EKOenergy som främjar miljön. Dessutom stödjer våra elavtal olika miljöprojekt, till exempel Viable Lake Salmon Project. Enerity™ möjliggör en ny typ av prissättning och hantering av dessa produkter. Det gör att vi kan prissätta alla typer av kontrakt och övervaka den totala försäljningen av grön el”, säger portföljförvaltaren Marko Pikkarainen.

”Betydelsen av den gröna portföljen har ökat. Enerity™ Elhandel är också en klokare lösning för våra kunder eftersom den stödjer bättre pris- och motpartsriskhantering och kostnadseffektivitet”, säger affärsutvecklingschef  Antti Tammi. ”Vi har kompetens inom många områden och det är viktigt för oss att kunna hjälpa kunden i alla aspekter gällande energiärenden. Enerity™ Elhandel -lösning hjälper oss att lägga vårt fokus på att betjäna våra kunder. ”

Fortum Power and Heat

Heat Fortum Power och Heat använder Enerity™ kundtjänstrapporteringslösning för att betjäna sina kunder

Enerity Solutions har implementerat en ny, innovativ tjänst för Fortum Power and Heat, som har förfinat traditionell online- eller pappersrapportering till en mycket kundvänlig lösning. Enerity Solutions kundrapporteringslösning vann Fortums finska energibranschens pris för årets gärning inom kundtjänst vid fjärrvärmedagarna.

Kymmenedalens El

Enerity™ hjälper Kymmenedalens El att elförsäljning

”Vi erbjuder en rad kontraktsalternativ för hantering av inköpskostnader för el. Genom att dra nytta av marknadsfluktuationer kräver de kontrakt vi erbjuder till våra stora kunder nu en mer varierad uppsättning funktioner från våra bakgrundssystem. Enerity™ Elhandel var den bästa lösningen för att uppfylla dessa krav. Vi ville ha en standardprodukt och valde Enerity™ eftersom den har offertberäknings- och elportföljshanteringsfunktioner som bäst tillgodoser våra kunders behov. Enerity™-produktens omfattande integrationsalternativ minskar också antalet manuella faser och vi får mer information om viktiga riskfaktorer relaterade till elförsäljning”, säger försäljningschef Kari Halonen.