Hälsningar från VD

22.12.2020 | Enerity Solutions, Viktigaste nyheterna

Tack för ett smidigt samarbete under det gångna året.

Året närmar sig sitt slut och vilket år det har varit. I mars fick vi alla lära oss ett nytt sätt att arbeta. Bortsett från ett kort sommaruppehåll har distansarbete för oss och säkert för flera av er, fortsatt hela året och det ser ut att fortsätta ännu långt in på nästa år. Vi har tillsammans anpassat oss bra till ett nytt sätt att arbeta och vi har lyckats verkställa alla tjänster och projekt enligt tidsscheman, och nått uppsatta mål. För allt detta ett stort tack till er.

I mars utförde vi vår årliga kundnöjdhetsundersökning där vi frågade era åsikter om våra tjänster och lösningar. Vi frågade också med vilken sannolikhet ni skulle rekommendera våra tjänster och produkter till era kollegor. Denna fråga mäter vårt NPS (Net Promoter Score). Vi uppnådde ett NPS på 47 vilket betydde att vi kom nära vårt mål på 50+. Vår kundservice har även i år fått ett godkänt vitsord. Vi fick också tack för vår smidighet och våra implementeringsprojekt. Vi har gått igenom all feedback och lyft fram utvecklingsområden till nästa års verksamhetsplan. Vissa delar av dessa utvecklingsområden kan vi tillsammans bearbeta vidare på utvecklingsdagarna. Jag tackar alla er som svarat på undersökningen. All feedback är ytterst viktigt så att vi kan utveckla våra tjänster. Därför uppmuntrar jag er alla att även i framtiden svara på vår enkätundersökning i mån av möjlighet.

För att anpassa vår lösning Enerity™ Elhandel till den nordiska elmarknaden har vi i år gjort märkbara produktutvecklingsinsatser. Produkten är för tillfället marknadsanpassad även för Sveriges, Norges och Danmarks elmarknader. Vi har också utvecklat lösningen på ett allmänt plan och fått två nya kunder. Enerity™ Elnät-lösningens kundbas har växt med fyra kunder i år. Vår position som marknadsledare gällande bägge produkter har blivit stabilare. Enerity™ Kundmeddelande å sin sida har i år upplevt konkreta konsekvenser på grund av Brexit när tjänsteplattformen flyttades bort från Storbritannien. Vikten av kundkommunikation är i dag mycket stor, och behovet understryks när vi befinner oss i stormiga tider.

Ur en ekonomisk synvinkel kommer året att vara bra. Vår omsättning har växt från föregående år och vårt resultat har förbättrats.

Nu är det dags att lugna sig inför kommande julfirandet tillsammans med våra nära och kära och ladda batterierna för nästa år.

Vi önskar er en fridfull jul och framgång inför år 2021.

 

Jarmo Roiha

Jarmo Roiha