Haminan Energia – åter en ny och nöjd kund

12.1.2021 | Eldistribution, Våra kunder

Haminan Energia, en av Eneritys nyaste kunder, är nöjd med sitt programval. ”Enerity™ Elnät är lätt att använda och en pålitlig lösningsmodell”, konstaterar användningschef Mika Kuoppamäki gällande användarupplevelsen av lösningen hos Haminan Energia.

”Vi valde Enerity™ för att vi ville ge ledningen och styrelsen en tydlig rapportering som möjliggör analyser av olika scenarier. Lösningen producerar också data som stöder beslutsfattandet: vi får exempelvis data från förbruksställen på timnivå, vilket inte var förut möjligt”, berättar Kuoppamäki. ”Förstås kan lösningen användas till mycket annat också och vårt mål är att använda oss av Enerity™ till t.ex beräkning av avkastning, funderingar kring prissättningsscenarier samt investeringarnas påverkan i relation till intäkter och prissättningar.”

 

Haminan Energia
Haminan Energia investerar i miljövänlig energiproduktion. Exempelvis i produktion av vindkraft bolaget äger fem egna vindkraftverk.

 

”Uppstartsprocessen skedde smidigt och vi ser fram emot att börja använda lösningen på allvar. Den kommer att ha en betydlig roll i hur vi följer upp vår affärsverksamhet”, berättar Kuoppamäki om planerna för framtiden.

Haminan Energia Oy ägs av Fredrikshamn stad och är ett modernt energibolag. Bolaget har varit med i branschen i nästan 120 år och är en banbrytare inom förnybar energi och energigaser och satsar speciellt mycket på vindkraft, bioenergi samt utvecklingen av marknaden för biogas. Numera består 70% av bolagets elnätverk av så kallade vädersäkra nätverk.