Jarmo Partanen: Elnätsverksamheten står inför intressanta tider

10.2.2021 | Bloggar, Eldistribution

Regleringsmodell fungerat bra som en helhet

Regleringsmodellen har på senaste tiden lyfts fram i offentliga diskussioner och på nyheterna. Bortsett från kritiken måste man komma ihåg att när man ser på helheten har modellen fungerat bra och den har haft positiva effekter.

Målet med regleringsmodellen är att skapa en konkurrensutsatt miljö inom ett affärsområde där det råder monopol. Tanken är att företagen uppmuntras till effektivitet och kvalitet med hjälp av olika incitament. Tack vare investeringsincitament har största delen av nätbolagen gjort effektiva investeringar. I frågor gällande driftsäkerhet har situationen gått framåt. Kostnaderna för avbrott har sjunkit och de operativa kostnaderna har hållits på samma nivå, trots att den totala längden på nätverken och kundantalet har ökat.

Förändringar i regleringsmodellen och elmarknadslagen

Deadlinen till att förbättra driftssäkerheten har skjutits fram från år 2028 till år 2036, vilket har en positiv effekt på investeringstrycket under flera års tid. Föreslagna förändringar i elmarknadslagen möjliggör att Energimyndigheten till exempel kan ändra på enhetspriser i mitten av regleringsperioden. Detta inverkar på beräkningen av den rimliga avkastningen. Det görs säkerligen också förändringar i beräkningsparametrarna, vilket innebär lägre rimliga avkastningar.

Under den år 2016 påbörjade perioden har affärsverksamhets spelregler varit relativt stabila. Nu finns det dock en hård press på att förändra på modellen i rask takt, vilket leder till att stabiliteten lider. Situationen indikerar att fasta lagstadgade regler för de kommande 8 åren kan komma att ändras även under perioden i fråga.

Bolagens framgångsfaktorer i framtiden

I det stora hela förändras inte branschen, men dess detaljer förändras. Därför måste nätbolag skapa ännu mer långsiktiga planer. Företagens framgångsfaktorer är samma som hittills, dvs regleringsmodellens basegenskaper uppmuntrar och delvis tvingar till konstant förbättring, gäller det då till exempel investeringar, operativ verksamhet eller kundservice. Elnätens utvecklingsstrategier måste jämföras och uppdateras, så att de kan motiveras i detalj för myndigheterna.

 

Jarmo Partanen
Jarmo Partanen är professor i Elteknik vid Villmanstrands Tekniska Universitet. Vid sidan om undervisningen har Partanen också varit verksam som expert för till exempel statens arbetsgrupp för intelligenta elnät.

ENERITY™ hjälper nätbolag

Enerity™ erbjuder bra verktyg för företagens utvecklingsplaner och för att jämföra och undersöka olika scenarier. Lösningen ger mycket precisa data, vilket gör att man kan undersöka alternativa utvecklingsplaner och prisförändringars påverkan på affärsverksamheten, olika kundgrupper eller enskilda kunder. Prisförändringar kräver i framtiden även mer förhandsberäkningar och kontrollering, så att det inte sker överraskningar i prissättningen. Man måste kunna visa åt kunden hur priset kommer att utvecklas, hur man kan förbereda sig för förändringar och hur kunden själv kan påverka på det olika komponenterna.