Kervo Energi är med i vardagen med Enerity™ Elhandel

27.4.2021 | Elförsäljning, Våra kunder

Som controller för Kervo Energis företagsverksamhet har Juha Kallio flera ansvarsområden. Han är inblandad i frågor som gäller elhandel och tar ställning till Kervo Energis utbud av produkter och tjänster. Han ansvarar också för alla elderivat samt tjänster och agerar support för flera olika avdelningar, däribland inköp och försäljning. ”Arbetet är intressant och två likadana dagar finns inte”, berättar Kallio om sitt jobb. Trots att arbetsdagarnas innehåll varierar mycket kan man hitta ett gemensamt drag i dem – Enerity™ Elhandel.

”Jag använder Enerity varje dag, det är en bekant lösning”, konstaterar Kallio. ”Hos oss används Enerity™ för allt. Med Enerity™ Elhandel gör vi alla offerter, kontrakt och prissättningar för företag och konsumenter. Programmet räknar faktureringspriser och för dem till vårt faktureringssystem. Dessutom hämtas information till BI-rapporter (business intelligence) direkt från Eneritys mjukvara. Enerity™ Elhandel underlättar vårt arbete enormt. Alla offertberäkningar, kontrakt och till exempel prissäkringar tar endast en minut att utföra och sen är saken klar. Enerity™ Elhandel hjälper oss under hela försäljningskedjan från början till slut med skapandet av offert ända tills att faktureringspriser förs till vårt kundinformationssystem”, berättar Kallio.

”Vi valde Enerity för att produkten kändes bra och saklig och lösningen utvecklas konstant. Dessutom är lösningen anpassningsbar och passar även för små företags behov. Enerity™ är ett väl fungerande system, användargränssnittet är bra och det är lätt att använda. Jag kan rekommendera programmet starkt”, beskriver Kallio beslutet att välja Enerity och det intryck han fått av att använda programmet.

Kallio anser att en viktig del av lösningen och dess utveckling är att kunderna är med i utvecklingsprocessen. Kundernas behov och idéer ställs i fokus och dessa diskuteras tillsammans i till exempel utvecklingsgrupper. ”Utvecklingsgrupperna är en väldigt fin sak. Där uppkommer kontinuerligt allt möjligt nytt och programmet utvecklas hela tiden. I utvecklingsgrupper kommer det fram vad kunden behöver och man börjar sedan utveckla utifrån behoven. För tillfället är ett av det mest intressanta sakerna på bordet utnyttjande av Datahud i offertberäkningar, dvs. hur kan vi få all information som behövs automatiskt från Datahub utan manuella arbetssteg”, berättar Kallio. Utvecklingsprocesser och allt annat samarbete har fungerar väldigt bra enligt Kallio: “Vi har önskat att kunna maximera nyttan ur lösningen och Eneritys team har hjälpt oss mycket med det. Vi får snabbt svar på utvecklingsidéer och vi har fått igenom alla nya utvecklingsönskemål. Fortsätt i samma linje!”

 

Kervo Energi
Kervo Energi är en ansvarsfull leverantör av solpaneler. Man kan också hyra paneler i deras solkraftverk.

 

Kervo Energi ägs av Kervo stad och Sibbo kommun och har varit verksam i energibranschen i över 110 år. Målet som ett modernt energiföretag är att förbättra sitt områdes välmående och satsa på inhemsk och förnybar. I talande stund driver de flera forskningsprojekt som ser på olika teknologier som kan nyttjas inom energiproduktion. Bland annat undersöks nyttjande av geotermisk energi och spillvärme och handel mellan olika värmenätverk. Av all el som Kervo Energi producerar är 90 procent producerat med förnybara bränsle. Målet är att år 2030 ska all produktion förnybar och utsläppsfri.