Keuruun Sähkö valde Enerity™: en pålitlig och omfattande lösning

17.8.2021 | Eldistribution, Våra kunder

Keuruun Sähkö använder Enerity™ Elnät för t.ex beräkningar av elnätspriser och för att välja rätt nätavtal för sina kunder. “Vi valde Enerity™ eftersom vi behövde en färdig produkt som vi kan lita på att är kompatibel även i framtiden med nya effetktprodukter”, berättar nätverksingenjör Sari Kolu från Keuruun Sähkö om beslutet att skaffa Enerity™.

”Enerity™ underlättar och ger klarhet i arbetet. Allt som vi behöver finns nu på ett ställe och vi får ut tydliga rapporter som vi kan använda som sådana i utredningar som skickas till styrelsen”, konstaterar Kolu. Tidigare utfördes alla beräkningar i olika Excel dokument och för olika rapporter gjordes egna underlag. Lösningen möjliggjorde också användningen av en ny typ av prissättning: “Tack vare Enerity™ kan vi beräkna produkternas priser mer kostnadsspecifikt och rikta kostnadsslag till olika storleks användare.”

Hos Keuruun Sähkö var man nöjd med implementeringsprojektet. “Att börja använda lösningen skedde väldigt smidigt. Projektet var flexibelt och gjordes enligt kundens behov och tidtabell. Enerity Solutions har en bra kunskap och uppfattning om den arbetsmängd som behövs. Hos Enerity Solutions vet man vilken tidtabell är möjlig för att få allt färdigt”, minns Kolu om uppstartsprojektet.

 

Keuruun Energia
Keuruun Energia vill utveckla och investera i framtiden. Tillsammans med sina partners har koncernen implementerat flera lösningar som använder bättre teknik. För att välja en lämplig distributionsprodukt använder moderbolaget  Keuruun Sähkö Energy™ Elnät

 

Keuruun Energia -koncernen är ett lokalt och mångsidigt energiföretag som är verksamt i Mellersta Finland. Koncernens verksamhet baserar sig på långvariga partnerskap och personlig service. Det innebär elnätverk, elförsäljning, byggnation av elnätverk, tjänster inom underhåll och automation riktade till industrin och värmetjänster. Koncernen består av moderbolaget Keuruun Sähkö Oy, Keuruun Lämpövoima Oy och Radiki Oy.

Koncernens eftersträvar ett klimatneutralt Finland, där behovet och produktionen av energi sker på ett hållbart sätt. För att nå målen ser man på långsiktiga och innovativa energilösningar. Flera lösningar som utnyttjar bättre teknologi är redan en del av Keuruun Energias kunders vardag.