Koillis-Satakunnan Sähkö utnyttjar Enerity™ för prissättning, utveckling av tariffstrukturer och rapportering

6.10.2020 | Eldistribution, Våra kunder

Målet för Koillis-Satakunnan Sähkö är att även i framtiden hålla priserna för eldistribution måttliga. Under den kommande strategiperioden kommer bolaget att utnyttja Enerity för prissättning, utveckling av tariffstrukturer och rapportering.

“Tack vare Eneritys™ lösning kan vi utföra prissättning av tariffstrukturer mer effektivt samt skapa prisstrukturer som bättre stödjer våra kunder. Programmet möjliggör att vi kan erbjuda ännu mångsidigare tjänster till våra kunder”, berättar nätverkschef Matti Takamäki om orsakerna bakom beslutet hos Koillis-Satakunnan Sähkö att införskaffa programmet.

”Enerity™ är ett bra verktyg för rapportering”, fortsätter Takamäki. “Tack vare mångsidiga sökalternativ kan vi till exempel lätt granska kundens årliga konsumtion från flera olika elmätare, enskilda konsumenters maximala effekt eller maxeffekten i en specifik transformatorkrets. Lösningen har så många sökalternativ att det är helt upp till ens egna fantasi vad man plockar fram”.

Implementeringsprojektet avslutades i juni och man har därmed hunnit samla på sig erfarenhet av Enerity under ett par månaders tid. Modulerna för uppföljning och planering av affärsverksamheten har för tillfället inte varit i stort bruk eftersom Koillis-Satakunnan Sähkö väljer aktivt att inte maximera vinsten. “Som ett lokalt bolag är det viktigt för oss att stödja vårt områdes konkurrenskraft och livskraft. Vårt mål är att börja använda Enerity mer aktivt och i god tid inför nästa uppföljningsperiod, för den stödjer vår strategi om måttlig prissättning”, berättar Takamäki om hur programmet används i framtiden.

 

KSAT
Koillis-Satakunnan Sähkö arbetar kontinuerligt med att vädersäkra elnätet. Under året kommer jordkablar att ersätta nästan 100km luftkablar. Bild: Koillis-Satakunnan Sähkö.

 

Koillis-Satakunnan Sähkö Oy både säljer el och sköter om distributionen av elen samt tjänster kopplade till det. Det är ett ansvarsfullt bolag som betjänar elförsäljningskunder över hela Finland och eldistributionskunder på ett område som sträcker sig över tre landskap. Företaget sysselsätter 50 kunniga och serviceorienterade proffs, vars uppgift är att säkerställa leveransgarantin, tjänsternas höga kvalitet och kundvänliga priser. Koillis-Satakunnan Sähkös bedriver sin verksamhet på ett sätt som respekterar och uppskattar den finska naturen. Bolaget har investerat i ren energi, som produceras av vattenkraftverk ägda av bolaget.