Kompetensutveckling som en del av vår personalstrategi

11.8.2021 | Enerity Solutions, Viktigaste nyheterna

Att investera i kompetensutveckling av vår personal är en väsentlig del av Enerity Solutions Oy:s personalstrategi. Vårt mål är att stöda och uppmuntra vår personal att utveckla mångsidiga färdigheter utöver de professionella och industrispecifika kunskaperna. Under sommaren har vi än en gång nått ett av våra årsmål, nämligen att utveckla personalens språkkunskaper.

I samarbete med EF Corporate Solutions erbjöd vi våra medarbetare möjligheten att utveckla deras kunskaper i engelska vid EF English Live Business School. “Minimikravet var att förbättra kunskaperna med en EF-språknivå, men personalen på Enerity Solutions presterade så högt som 1,7”, berättar kundansvarig Tiina Neuvonen på EF Corporate Solutions. “Enerity Solutions medarbetare var motiverade och deras flitiga studier ledde till ett märkbart bättre resultat än generellt.”

En deltagarna på kursen var Toni Sihvonen, produktchef för Enerity Elhandel, som regelbundet håller kundmöten på engelska över Teams. “EF-kurser är ett behändigt sätt att upprätthålla och utveckla språkkunskaper när man jobbar,” säger Toni. “Jag kunde studera när det passade mig som bäst.”

“Vårt mål är att betjäna våra kunder på bästa möjliga sätt i alla sammanhang. Det betyder, till exempel, att vi måste kunna kommunicera flytande med våra kunder på kundens egna språk,” säger VD Jarmo Roiha. “Hela Enerity™ teamet gjorde bra ifrån sig i sina studier och uppnådde utmärkta resultat. Jag ser fram emot att realisera det som vi lärt oss.”

 

Bild: EF Education First

 

EF Education First (EF) grundades i Sverige 1965 och är nu världens största privata språkutbildningsföretag. EF Corporate Solutions är en del av den internationella EF koncernen, som specialiserat sig på språkutbildning för organisationer, utbildningsinstitutioner och den offentliga sektorn.

EF English Live Business är världens ledande virtuella engelska språkskola och erbjuder inlärningslösningar för alla behov. Det finns över 2000 timmar med videobaserade läromedel att välja mellan, som täcker alla nivåer och behov från avancerade kurser till företags- och fackengelska.