Vår kundnöjdhet fortsätter att förbättras

14.12.2021 | Enerity Solutions, Viktigaste nyheterna

Vår kundnöjdhet förbättrades igen jämfört med föregående år och vi fick ett berömvärt betyg. Vi frågade också hur sannolikt våra kunder skulle rekommendera våra produkter och tjänster till sina kollegor (NPS, Net Promoter Score), vilket resulterade i ett fantastiskt resultat på 77 i år, långt över vårt mål över på 50.

Vi genomför en årlig kundnöjdhetsundersökning för att ta reda på hur vi bättre kan betjäna våra kunder och identifiera potentiella utvecklingsområden. Utöver NPS mäter vi hur nöjda våra kunder är med våra olika lösningar, tjänster (rådgivnings- och supporttjänster) och kommunikation. Till vår glädje kan vi se att kundnöjdheten ökade inom alla dessa områden.

Vi samlar in feedback genom vår kundtjänst kontinuerligt under hela året, baserat på vilken vi kunde ana att vi skulle uppnå goda resultat. Det är dock kul att få en bekräftelse på att vårt arbete har lyckats och att vi har kunnat betjäna våra kunder bättre. Vi prisades särskilt för vår samarbetsförmåga och effektiva och snabba kundservice. Vi har gått igenom all feedback och baserat på den tagit fram utvecklingsmål som vi ska arbeta på nästa år tillsammans med våra kunder.

 

Customer Satisfaction

 

Tack till alla som svarat på enkäten och lämnat feedback. Kontinuerlig återkoppling är viktigt för utvecklingen av våra tjänster. Du kan enkelt ge feedback till exempel i samband med att du kontaktar vår support.

Vi lottade ut priser bland respondenterna och årets lotteri gynnade följande: Aarne Haikonen Koillis-Satakunnan Sähkö, Antti Latsa Järvi-Suomen Energia, Jouni Perälä Iin Energia och Jari Hyppänen Elisa. Grattis till vinnarna. Vinnarna har kontaktats personligen.