Kuopion Sähköverkko använder Enerity™ för strategisk planering av affärsverksamheten

3.11.2020 | Eldistribution, Våra kunder

Kuopio Sähköverkko utnyttjar mångsidigt Enerity™ för den strategiska planeringen av affärsverksamheten. För företaget är prissättningsmodulen den enskilt viktigaste egenskapen i Enerity™ Elnät lösningen.

”Vi strävar efter långvarighet i vår prissättning och med Enerity™ kan vi lätt skapa framtida prissättningsplaner samt analyser gällande prissättning”, berättat Kuopion Sähköverkkos projektingenjör Mikko Vähäsaari. “Med hjälp av Enerity™ kan vi lätt se hur små förändringar i priserna påverkar våra kunder eller bolagets omsättning. Med hjälp av lösningen går det också smidigt att skapa effekttariffer och analysera dem”, fortsätter Vähäsaari.

En av drivkrafterna bakom implementeringen av lösningen var önskemålet att byta Energibolagets Excel-dokument till ett automatiserat program vilket man kunde använda för att hantera beräkningar av rimlig avkastning. “Enerity™ stöder effektivt vår verksamhetsmodell. Tack vare det kan vi garantera konkurrenskraftiga priser för våra kunder. Dessutom har Enerity™ väldigt bra rapporteringsfunktioner vilket betyder att vi kan fokusera på att analysera siffrorna i stället för att fokusera på hur vi får fram dem. Med hjälp av Enerity kan vi också granska om information från andra källor stämmer”, konstaterar Vähäsaari.

 

Kuopion Energia
Kuopion Sähköverkko granskar hur prisförändringar påverkar på deras kunder med hjälp av Enerity. Också prissättning och analysering av kommande effekttariffer fungerar utmärkt.

 

Kuopion Sähköverkko är ett 100 procent lokalt, genuint Kuopio-baserat bolag som ansvarar för underhåll och utveckling av Kuopio-områdets elnät. För Kuopion Sähköverkko är driftsäkerheten viktig, oavsett omständigheter eller årstid, så att deras kunder kan leva en vardag som är normal och bekymmerslös. Tack vare nergrävning av kablar och reservförbindelser är elnätet nästintill ostört och medellängden på avbrott per kund är tydligt under Finlands medeltal. Även eldistributionspriserna har varit betydligt lägre än medeltalet under det senaste årtiondet, vilket har möjliggjorts av bolagets kunnande i stadsnätverk och effektiv affärsverksamhet.