Våra kunder blir mera nöjda

17.12.2020 | Enerity Solutions, Viktigaste nyheterna

Varje år gör vi en kundnöjdhetsundersökning för att förbättra vår kundservice och kartlägga möjliga utvecklingsområden. I undersökning framkom att kundnöjdheten hade förbättrats i jämförelse med förra året. Vi frågade också hur sannolikt det var att våra kunder skulle rekommendera våra produkter och tjänster till sina kollegor. Denna fråga mäter NPS-värde (Net Promoter Score). Vårt NPS detta år ligger på 47 vilket är nära vårt mål på 50+.

Under årets gång samlar vi kontinuerligt in feedback från våra kunder så det var ingen överraskning för oss att vår kundservice återigen fick ett högt vitsord. Även belåtenheten kring våra lösningar var högre. Dessutom fick vi beröm för vår smidighet och våra implementeringsprojekt. Vi har gått igenom all feedback och tagit fram utvecklingsområden till vår verksamhetsplan, som vi kommer att föra vidare med våra kunder under nästa år.

 

Customer S

 

Vi vill tacka alla som svarat på enkäten och gav oss feedback. För att vi skall kunna utveckla våra tjänster är det viktigt med regelbunden återkoppling. Man kan lätt ge oss feedback till exempel i samband med övriga ärenden riktade till vår support.

Bland de som svarat har vi lottat ut vinster och i år var följande personer lyckligt lottade: Eila Pylkkänen Kuopion Vesi, Juhani Karhu Valkeakosken Energia och Matti Takamäki Koillis-Satakunnan Sähkö. Vinnarna har kontaktats personligen.