Ny teammedlem med expertis i informationssäkerhetssystem

7.10.2021 | Bloggar, Enerity Solutions

Vi vill välkomna och gratulera vår nyaste teammedlem Varpu Huhtinen. Varpu slutförde hennes magisteravhandling samtidigt som hon arbetade för oss, och utexaminerades som magister i programmering med topvitsord. Läs mer nedan om Varpus studier, avhandling och framtidsplaner.

Studier och magisteravhandling

I september 2017 började jag mina studier inom datavetenskap vid LUT Universitet utan att exakt veta om jag ville att min framtida karriär skulle gå mot mjukvaruutveckling eller lära mig mer om informationssäkerhet, vilket var ett ämne som var nära mitt hjärta. I början av 2021, när jag var nästan klar med alla mina kurser, var det dags att börja på min magisteravhandling. Efter några veckor av tankar kring avhandlingen, skickade en av våra lärare ett meddelande via vår studerandeorganisation: Enerity Solutions sökte en medarbetare som kunde skriva en magisteravhandling relaterad till ISO 27001* och standardisera deras existerande informationssäkerhetshanteringssystem. Det tog mig endast ett par minuter att uttrycka mitt intresse för ämnet, jag ville inte missa den möjligheten. Efter två möten i mars 2021 kunde jag kalla mig själv Enerity-anställd och började arbeta på min avhandling och delvis även med programutveckling vid sidan av skrivandet.

ISO 27001 och informationssäkerhetshantering

Vid sidan av mitt växande intresse för informationssäkerhet, var det verkligt motiverande att jag gjorde något nyttigt för organisationen och att jag inte skrev en avhandling endast för att få en examen. Tacksamt nog har mina styrkor alltid varit att lära mig nya saker och söka ny information. Tack vare dessa styrkor gick timmarna som jag spenderade på att undersöka ISO 27001, förstå hela ISO 27000 standardfamiljen och att analysera det existerande informationssäkerhetshanteringssystem relativt smidigt. Det är också värt att nämna att det var väldigt givande att bli hörd under projektets gång och att min åsikt togs i beaktande när beslut togs. I slutet av augusti 2021 skickade jag in min avhandling för bedömning, slutresultatet av avhandlingen var en stark grund för förbättring av redan existerande policys och praxis av hantering av informationssäkerhet.

Examinering och karriär hos Enerity Solutions

När jag skrev min avhandling för Enerity Solutions fick jag chansen att utforska båda de områden som intresserar mig mest inom datavetenskap. Avhandling var som tur endast början på min karriär inom bolaget och efter min examen den 30 september 2021 fortsatte jag arbeta med det pågående ISO 27001 projektet samtidigt som jag fick chansen att utvecklas som programutvecklare genom att jobba med produktutveckling på Enerity.

 

Varpu HuhtinenJunior Application Specialist Varpu Huhtinen

 

ISO 27001 är ett av det mest välkända internationella standard för hantering av informationssäkerhet. Standarden hanterar kraven för etablissemanget, implementation, uppehåll och kontinuerlig förbättring av informationssäkerhetshanteringssystem. Syftet av kraven är att skydda sekretess, integritet och tillgänglighet av information genom processer, riktlinjer, riskhantering och kontrollåtgärder.