Områdespriser – ett volatilt ont eller en outforskad möjlighet?

20.1.2022 | Bloggar, Elförsäljning

Ingen som arbetar inom branschen har undgått att lägga märka till de väldigt volatila områdespriser vi sett den senaste tiden. Egentligen är det knappast någon, oberoende om man jobbar inom branschen eller ej, som undgått diskussionen kring elpriser som förts i media under hösten 2021. Många har också blivit direkt drabbade och sett effekterna i plånboken. Orsakerna bakom det hela och vad som kan tänkas bli en lösning på problemet har diskuterats flitigt. Jag tänker inte att ta ställning till orsakerna bakom fenomenet i denna blogg, utan nöjer mig med att konstatera att vi nog får räkna med mer volatila marknader vad gäller både system och områdespriser även i framtiden.

Så långt antar jag att vi alla är överens. Sedan kommer vi till den stora frågan, hur ska energibranschen lyckas tackla dessa volatila marknader så att samtliga aktörer klarar av att bedriva en lönsam verksamhet och samtidigt hålla energipriserna på rimliga nivåer för slutkunden? I det långa loppet krävs det förstås stora satsningar i stamnät, produktion osv, men det var som sagt inte det jag tänkte diskutera.

KONSUMTIONSPROGNOS SOM UTGÅNGSPUNKT

I dagens läge börjar vi ha en otrolig koll på hur elförbrukningen ser ut. Detta blir än mer påtagligt om ett drygt år när vi ska gå över till 15-minuters balans i Norden. Att få koll på denna data, och kunna använda den för att prognostisera framtida förbruk är något som enligt mig alla elbolag bör jobba med. Visst, många gör det till en viss grad redan i dag och en del kanske till och med är väldigt duktiga på det. Men varför är detta viktigt? Enligt mig är i varje fall en pålitlig och exakt prognos av den kommande förbrukningen en nödvändighet för att en leverantör ska kunna hantera sin försäljningsportfölj effektivt.

Hur hänger det här ihop med områdespriser då? Helt enkelt eftersom områdespriserna i dagsläget utgör en allt större andel av elpriset. Det gäller alltså att ha de IT-system och rutiner på plats som krävs för att man effektivt ska kunna hantera sin portfölj, både ur ett system- och områdesprisperspektiv. När man kan hantera portföljen effektivt förminskar man på samma gång de olika riskerna som är kopplade till elhandel och försäljning. En effektiv portföljhantering gynnar även slutkunden, win-win med andra ord.

HUR KAN ENERITY HJÄLPA TILL?

Vi på Enerity kan tillbjuda system som gör precis detta. Jag vågar påstå att vi kan tillbjuda de bästa lösningarna för att du ska ha uppdaterade prognoser över ditt bolags kommande elförsäljningsvolymer. Även tänkandet kring områdespriskomponenten som en självklar del av portföljhantering är djupt rotad i våra system. Med hjälp av våra system får du fullständig kontroll på din portfölj. Denna kontroll medför möjligheten att ändra på sättet vi ser på elförsäljning, t.ex. ser jag framför mig nya innovativa modeller för prissättningen som möjliggörs av att vissa risker minskas avsevärt genom en bättre kontroll.

Vill du höra mer? Hör gärna av dig till mig eller någon av mina kollegor!

 

Oscar Sigfrids

Försäljningschef Oscar Sigfrids