Oomi Energia rekommenderar: “Ett uppenbart val redan från början”

7.7.2021 | Elförsäljning, Våra kunder

“Enerity™ Elhandel var ett uppenbart val för oss redan från början, för det finns ingen motsvarande produkt på marknaden som kan erbjuda lika omfattande funktioner för säljadministration. Lösningen var även bekant sedan tidigare för en del av intresseföretagen. Det tog inte länge för oss att ta det beslutet”, berättar Oomi Energis chef för elhandel Marko Rinta-Korhonen.

På Oomi används Enerity™ för t.ex, kalkylering av kundspecifika offerter och faktureringspriser, administration av portföljhantering, försäljningsprognoser och rapportering till kunderna. “Enerity™ Elhandel underlättar livet för oss användare”, konstaterar portföljförvaltare Ville Nieminen. “Eftersom lösningen integrerar med andra system kan vi hantera hela vår försäljningsprocess från prissättning till fakturering med Enerity™. Med hjälp av Enerity™ är, till exempel, administration av kontrakt och portföljhantering lättare.”

Oomi grundades av fem olika intresseföretag, vilket i praktiken betydde fem olika uppstartsprojekt. “Enerity Solutions har ett bra förhållningssätt till uppstart och systemunderhåll, vi rekommenderar bolaget. Enerity™ Elhandel är en mångsidig och passligt modulerad produkt som erbjuder lösningar till olika användare och enligt användarens egna behov”, säger Rinta-Korhonen.

 

Oomi Energia
Oomi är en av Finlands största elleverantörer och har idag över 400 000 kunder. (bild: Oomi Energia)

 

Oomi Energia grundades för ett år sedan av Vanda Energi, Lahti Energia, Pori Energia, Oulun Seudun Sähkö och Oulun Sähkömyynti och deras aktieägare. Bakom sammanslagningen fanns ett behov av att slå ihop krafterna och utveckla någonting nytt som kunde möjliggöra företagen att samarbeta för att underlätta deras kunders vardag.

Oomi värderar låga priser, användbara tjänster och en personorienterad kundservice. Det är viktigt för företaget att erbjuda industrins bästa möjliga kundupplevelse. Det betyder en betydlig investering i kundservicen och i alla kundkontakter, oberoende av vilken nivå man diskuterar på. Att producera bra kundservice är ett gemensamt ansvar för hela personalen och kunders feedback tas i beaktande i all verksamhet.