Programvara för eldistribution

Hantera strategisk affärsplanering och prissättning av eldistribution i de nordiska länderna

Fördelar för elnätsföretag

  • Effektivisera hantering av prissättning och utvärdera framtida scenarier
  • Förutse prissättningens inverkan på enskild kund och kundprofil
  • Fatta lättare och snabbare affärsbeslut
  • Minska finansiell och operativ risk
  • Hantera data från vilken enhet som helst, när som helst och var som helst med dina kollegor
  • Visualisera prissättning samt planering och övervakning av affärsverksamheten
  • Dra nytta av automatiserade och aktuella rapporter
  • Fokusera på din kärnverksamhet med hjälp av vår standardprogramvara
  • Frigör dig från program som Excel
  • Följ industriregleringar

Eldistributionsindustrin förändras och utvecklas konstant. Nya prissättningsmodeller, till exempel effektbaserade tariffer, gör prissättningen av eldistribution till en mer komplicerad process. Dessutom kräver kunder snabb och mer precis information, till exempel gällande strömavbrott och egen konsumtion.

Vi är marknadsledare inom mjukvarulösningar för eldistributionspriser och affärsplanering


Vi är experter inom eldistributionsindustrin –  fråga våra kunder eller oss om mer information! Med vår expertis och kunskap kan du skapa smidigare och mer exakt distributionspriser, affärsplaneringar och rapporteringar.

Programvara för prissättning och strategisk affäsplanering

 

Elnätslösning

Enerity™ Elnät är en standardiserad och kostnadseffektiv produkt som möjliggör företag att effektivisera sin lönsamhet genom planering av elnätstariffer i de nordiska länderna.


Läs mer +

Prissättning

Med Enerity™ Prissättning kan du enkelt prissätta dina överförings eltariffer genom att beräkna orsaksbaserade tariffer.


Läs mer +

Affärsuppföljning

Enerity™ Affärsuppföljning erbjuder ett brett utbud av skräddarsydda rapporter på både realiserad och prognostiserad data. Affärsrapporter kan användas till att spåra distributerad energi, fakturerad effekt, intäkter och mycket mera.


Läs mer +

Affärsplanering

Produkten Enerity™ Affärsplanering används till att beräkna reglerade intäkter i vilket som helst av de nordiska länderna. Genom att kalkylera och optimera regleringarna kan du planera din verksamhet långt in i framtiden.


Läs mer +

Datalager och Analytics

När du har data har du kraft. Enerity™ kan bli implementerat med din rapporterings- och analyssystem genom enkla och standardiserade gränssnitt.


Läs mer +