Programvara för elförsäljning

Underlätta och förbättra elförsäljning i Norden

Fördelar för elleverantörer

  • Identifiera volym- och prisrisker i realtid
  • Hantera B2B säkringsportföljer effektift
  • Beräkna priser för offert baserat på kundspecifika profiler och behov
  • Skapa lätt nya, mångsidiga produkter
  • Hämtar nödvändig information för kalkyler från lokala system
  • Fokusera på din kärnverksamhet med standardprogramvara

Vi är marknadsledare inom mjukvarulösningar för elförsäljning och handelshantering.


Vi är experter inom elhandel och elförsäljning –  fråga våra kunder eller oss för mer infromation. Över 15 certifierade elhandlare med flera års erfarenhet arbetar på Enerity Solutions. Vår expertis kommer att förändra ditt företag till att bli ännu mer lönsamt med hjälp av en programvara som är marknadssäker och konstant utvecklas.

Programvara för elförsäljning

 

B2B och B2C Prissättning

Med prissättningsfunktioner kan du erbjuda skräddarsydda offerter till företagskunder och hantera prissättning av konsumentprodukter. Försäljningsprodukter och prissättningsmodeller är kundspecifika. Offert kan skapas till valfritt nordiskt prisområde och med valfri nordisk valuta. Ursprungsgarantier (GoOs) och el-certifikatkostnader kan inkluderas i prissättningsmodellen.

Portföljförvaltning

Portföljförvaltning hjälper dig att övervaka och förutse profil-, volym- och marknadsprisrisker vid elförsäljning. Med aktuella portföljrapporter uppdaterar lösningen automatiskt marginaler och omsättningen på önskad rapporteringsnivå. Rapportberäkningar baseras på den senaste marknadsinformationen och timbaserade konsumtionsmätningar i förbrukningsplatsnivå.


Läs mer +

Positionshantering

Positionen mot marknaden hanteras med Enerity™ Positionshantering. Försäljningsprognoser uppdateras i realtid från portföljhantering, vilket minskar latensen mot marknaden. Den öppna positionen kan säkras med vanliga elderivat och produkter. Olika säkringsstrategier kan modelleras och övervakas på de valda portföljnivåerna.

Riskhantering

Företag har olika sätt att hantera risker. Enerity™ Riskhantering utökar Positionhantering-produktens funktioner med flera rapporter och riskmätare. Enerity™ Riskhantering erbjuder en flexibel metod för övergripande riskkontroll. Förutom deras egna riskhanteringsfunktioner erbjuder Enerity™, om det behövs, integration med alla större riskhanteringspartners.

Online kundtjänst

Kunderna vill ha anpassade tjänster och försöker dra nytta av fluktuationer på elmarknaden. Produktfamiljen Enerity™ innehåller ett omfattande utbud av produkter för interaktion och rapportering mellan kunden och försäljaren. Med hjälp av Enerity™ utmärker du dig från dina konkurrenter genom att erbjuda mervärdestjänster. Oavsett tid kan du till exempel öka transparensen i prissättningen och betjäna kunderna ännu bättre. Förbättra din kundnöjdhet och få en lösning som stöds av användare och kunder.

Datalager och Analytics

Enerity™ kan implementeras med dina rapporterings- och analyssystem med enkla och standardiserade gränssnitt.  Enerity™ Affärsrapporter utnyttjar företagets befintliga data. För varje användargrupp importeras data från olika källor i ett lättförståeligt format. Detta gör statusrapporter tillgängliga för kundens organisation med en minimal fördröjning.