Riskhantering – grunden i framgångsrik elhandel

19.10.2021 | Bloggar, Elförsäljning

Olika risker är alltid kopplade till affärsverksamhet och elhandel är inget undantag. Att lagra el är utmanande, inköpspriser är volatila, marginalerna är små och volymerna stora. När enskilda risker förverkligas kan de ekonomiska konsekvenserna för elleverantörer lätt räknas i hundratusental eller till och med miljoner. Därför är det förståeligt att riskhantering diskuteras och elleverantörer tar det på största allvar.

Hur hanterar man risker på bästa möjliga sätt? För det första måste man identifiera riskerna, man kan inte skydda sig mot något som man inte känner till. Man måste ha uppdaterad information om det egna bolagets nuläge gällande priser och volym. Informationen måste vara lättillgänglig för hela organisationen och dess olika nivåer, så att man kan reagera på olika situationer i tid. Rapporterna bör vara automatiserade, manuella rapporter är antingen inte uppdaterade eller innehållsmässigt opålitliga.

Pris- och volymrisk

Bolag är väldigt medvetna om riskerna associerade till elhandel. Jag själv tänker först och främst på marknadsprisrisker, helt enkelt på grund av att marknadspriserna under höstens gång varit på tapeten i media. Man kan tänka sig en situation där man i nutid säljer billigt till kunden och senare handlar upp elen till ett dyrare pris. Man kan minska på prisrisken genom att skydda införskaffningspriset på förhand genom tillexempel bilaterala kontrakt eller med hjälp av derivatinstrument. När man skyddar elpriset på förhand utsätter leverantören sig för volymrisk, då köp och försäljning inte nödvändigtvis är i balans med den faktiskt konsumerade energimängden. Kundens elförbrukning uppskattas på förhand och det som förverkligas kan vara något helt annat. Faktorer som påverkar elförbrukningen är många, men tillexempel för konsumenter med elvärme är yttertemperaturen väldigt avgörande. För företagskunder kan den ekonomiska situationen och till exempel coronapandemin påverka stort på affärsverksamheten och därmed även elförbrukningen.

Profilrisk

Elförsäljning med fast pris utsätter även leverantören för profilrisk. Marknadspriset och kundens elförbrukning kan variera mycket under enskilda timmar. Det typiska är att variationerna utjämnas på ett längre perspektiv och man kan således fastställa en nivå på profilrisken. Denna nivå kan tas i beaktande när man ska lämna offert för antingen en enskild kund eller kundgrupp. Framtiden ser dock intressant ut eftersom den vardagliga elkonsumtionen och förnybar elkonsumtion ökar på grund av marknadsprisutveckling, klimatförändring (milda vintrar) och koldioxidneutrala målsättningar.

Balansrisk

Till slut måste jag även nämna balansrisken, som hela tiden tar en ännu större roll. När vi våren 2023 går över till 15-minuters balans kommer troligtvis balansriskens betydelse som en viktig del av lönsam prissättning av elkontrakt att öka.

Hur kan Enerity™ hjälpa dig med riskhantering?

Enerity™ kan inte påverka marknadspriser eller kunders elförbrukning. Däremot erbjuder Enerity™ erbjuder verktyg för att identifiera och hantera risker. Därmed möjliggör vi en lönsam elhandel med både företagskunder och konsumenter på en elmarknad som kännetecknas av smala vinstmarginaler och stora risker.

Vi diskuterar gärna mer med dig om vilka fördelar du kan förvänta dig genom att använda Enerity™.

 

Markus Helvasto Försäljningschef Markus Helvasto