Vi samarbetar med kunden genom produktens hela livscykel

22.9.2020 | Bloggar, Eldistribution

Som produktchef är jag ansvarig för produktutvecklingen av Enerity™ Elnät. Det är en glädje att se hur nya tekniska färdigheter och förbättringar, som utvecklats tillsammans med våra kunder, gör lösningen mångsidigare och mer effektiv för alla som använder den.

Vi på Enerity Solutions Oy tar hänsyn till våra kunders behov i utvecklingen av våra produkter. Nya idéer och tankar kring hur produkten kan utvecklas kommer fram i säljsammanhang, implementeringsprojekt, utbildningstillfällen samt uppföljningsmöten. När det handlar om Elnätslöningen är jag med i alla dessa situationer och får chansen att höra tankar kring lösningen från personer som är insatta i den på olika sätt. Det kan komma fram väldigt innovativa och bra förslag från både de som ser lösningen för första gången eller de som använt den en längre tid. Förstås tänker vi på förbättringar och nya tekniska färdigheter och utvecklingsmöjligheter på vårt håll också.

Vi går igenom idéerna i utvecklingsgruppen. Kommentarer och tankar samlas kring utvecklingsidéerna, och på basis av kommentarerna görs preliminära programdesigner. Dessa preliminära designs används som bas när information samlas från vår kundbas kring intresset för de olika tekniska färdigheterna. Genom denna process har vi producerat flertal nya funktioner till Enerity Elnät. Vi arbetar faktiskt för tillfället på resultaten från vårens produktutvecklingsarbete.

Vår kundbas har växt snabbt och utvecklingsgruppens möten har varit väldigt populära. Jag är säker på att utveckling av lösningen sker baserat på långsiktighet och genuint kundbehov. Jag ser redan fram emot kommande utvecklingsgrupper. Det finns inget bättre än att se hela processen från att en idé kastas i luften till en färdig, användbar funktion.

 

Jaakko Timonen

Produktchef Jaakko Timonen