Vanda Energi Elnät valde Enerity™ – nya och viktiga egenskaper

8.9.2020 | Eldistribution, Våra kunder

Enerity™ Elnät är en produkt som utvecklats av en kunnig leverantör tillsammans med nätbolag. Med produkten kan man räkna ut överföringspriser, planera affärsverksamheten och analysera den skäliga avkastningen. Enerity automatiserar många faser i dessa områden genom att uppdatera information från kontrakts- och mätningsdata som hämtas genom integrationen.

Vanda Energi Elnät Ab valde Enerity™ Elnät för att bolaget ville börja använda pålitliga och färdiga produkter som redan är i användning inom branschen istället för system de själva skapat. Vanda Energi Elnät använder Enerity för planering av affärsverksamheten, prissättning och rapportering.

”Enerity™ Elnät gav oss nya och viktiga egenskaper. Vi har mer tid att analysera och hitta den bästa lösningen för våra kunder i stället för att uppehålla beräkningar. Man sparar också arbetstid på att skapa olika kontrollmodeller i Enerity vilket gör att vi får automatiska rapporter enligt det”, berättar utvecklingschef Juho Paloposki på Vanda Energi Elnät Ab.

“Uppdelningen av prissättningen bland flera produkter och komponenter är tack vare lösningen automatisk, i alla fall delvis, Vi får också chansen att undersöka information kundspecifikt och se hur prisförändringar påverkar enskilda kunder. Det är fint, för vi vill vara ansvarsfulla och behandla varje kund rättvist och jämlikt”, fortsätter Paloposki. “Vi förväntar oss att Enerity Solutions starka expertis innebär att produkten också i framtiden kan hittas i framkant av utvecklingen och i förändringar som sker i branschen.”

Läs mer om Enerity Elnät här.

 

Bild: Vanda Energis Elnät Ab

 

Vanda Energi Elnät Ab sköter om att elen flyter på och Vanda hålls i rörelse. Bolaget betjänar runt 130 000 elnätkunder i Vanda-området. Förra året överfördes sammanlagt 1 904 GWh el till dem. Av det 3500 km långa elnätverket går 90% redan under jorden, vilket har möjliggjort förminskningen av avbrottstiden till 3,5 minuter per kund. Elnätverket byggs och underhålls tillsammans med samarbetspartners så att nätverkets funktionalitet kan garanteras dygnet runt under alla dagar i året.