Vasa Elektriska – kundnöjdhet och förtroende med Enerity™ Kundmeddelanden

15.2.2022 | Våra kunder

”Enerity™ Kundmeddelanden är en snabb form av kommunikation för även en större kundgrupp och den gör att våra kunder kan få riktad information om avbrott i fjärrvärmedistributionen. Det minskar antalet kundkontakter som kommer till oss vid störningar och förebygger rusning, säger kanslisekreterare Susanna Rönn på Vasa Elektriska Ab.

Vasa Elektriska undersökte även andra alternativ för kundkommunikation på marknaderna men valde till slut Enerity™. ”Produkten som helhet sågs som den bästa för oss. Dessutom hade man integrationer med vårt befintliga kundinformationssystem och kartbas”, konstaterar Rönn om upphandlingsbeslutet och fortsätter: ”Eneritys meddelandetjänst är enkel och lätt att använda. Det har varit riktigt positivt.”

”Att kommunicera med kunden för oss närmare kunden och ökar kundnöjdheten. Förtroendet mellan kunden och företaget spelar en väldigt viktig roll i detta, säger Rönn.

Vasa Elektriska använder idag tjänsten Enerity™ Kundmeddelanden för att informera om avbrott i fjärrvärmedistributionen. I framtiden kommer användningen av sms-tjänsten att utvidgas utöver störningskommunikation: ”Vi har till exempel planerat att inkludera information om start av byggarbetsplatser och utöka användningen för att även stödja annan kommunikation.”

 

Vasa Elektriskas lokaler
Vasa Elektriska, bild: Katja Lösönen,

 

Vasa Elektriska, som har funnits sedan 1892, betjänar sina kunder inom elförsäljning, fjärrvärme och eldistribution. Energikoncernen har kunder i alla kommuner i Finland. Kunderna är viktigast och allt görs för att skapa en utmärkt kundupplevelse. Enligt EPSI Ratings kundnöjdhetsundersökning för elhandeln har Vasa Elektriska de nöjdaste kunderna i Finland.

Att satsa på framtiden är viktigt för Vasa Elektriska. Koncernens mål är att utveckla klimatneutrala, banbrytande och hållbara lösningar i samarbete med toppexperter inom såväl det egna som andra områden. Dessa projekt inkluderar till exempel samarbete i studier gällande utnyttjandet av geotermisk energi inom fjärrvärme och ett projekt för att studera användningen av vätgas för energilagring.