VD:s hälsningar

16.6.2021 | Enerity Solutions, Viktigaste nyheterna

Tack för det smidiga samarbetet under början av året.

När semestrarna närmar sig är det ett bra tillfälle att stanna upp och se på vad som hänt under årets första halva. När det gäller pandemin börjar vi så småningom se ljuset i slutet av tunneln, men trots det är vi fortfarande i en pandemi som nu fortsätter på sitt andra år. Oavsett har vi lyckats med att tillsammans med er föra vidare nya utvecklings- och leveransprojekt och startat upp nya tjänster. För detta ett stort tack till er.

Vår kundservice har hållit en hög standard. Vi följer regelbundet upp och analyserar feedback som kommer in via vårt feedbacksystem. På en skala från ett till fem har månadernas medelvärden varit mellan 4,3 och 4,9. Jag uppmanar er alla att ge oss feedback, både ris och ros, i samband med att vi löser er serviceförfrågan. Tack vare er feedback kan vi utveckla våra tjänster till en ännu högre nivå.

Marknadsandelen för våra huvudprodukter har fortsatt att växa under början av året. Vi har startat tre nya uppstartsprojekt för Elnätsprodukten under det första halvåret och produkten används snart till att prissätta över två miljoner förbrukningsplatser i Finland. Två nya uppstartsprojekt är i gång vad kommer till vår Elhandelslösning och vi är med i flertal konsolideringsprojekt hos elleverantörer, så vår marknadsandel växer även på denna front.

På produktutvecklingssidan förbereder vi för tillfället, i samarbete med våra kunder, för ibruktagandet av datahuben i Finland som sker i februari 2022. Många saker kommer då att förändras inom elförsäljningsprocessen och vi stöder dessa nya funktioner. Vi är även på väg att integreras som en tredje part i datahuben och kan genom det erbjuda ännu bättre service åt er med nya processer som möjliggörs av datahuben.

Ur en ekonomisk synvinkel har början av året varit relativt bra. Tillsammans med er tror jag att vårt år kommer att fortsätta framgångsrikt och jag hoppas att i slutet av året kunna träffa er face to face och fortsätta utveckla våra tjänster tillsammans.

Jag önskar er en trevlig och avslappnande semester.

 

Jarmo Roiha

VD Jarmo Roiha