VD:s hälsningar

22.12.2021 | Enerity Solutions, Viktigaste nyheterna

I november utförde vi vår traditionella kundnöjdhetsundersökning. Vi frågade om era åsikter om oss, våra produkter och tjänster samt hur villiga ni var att rekommendera oss till era kollegor. Den så kallade NPS mätningen (Net Promoter Score) gav resultatet 77. Detta var väl över vårt mål på 50+. Vi fick speciellt tack för vårt goda samarbete och vår välfungerande och snabba kundtjänst. Vi har gått igenom responsen vi fått och lyft fram utvecklingspunkter inför det kommande året. En del av punkterna kan vi föra framåt tillsammans under våra kommande utvecklingsdagar i början av året. Jag vill tacka alla som svarat och gett feedback. All återkoppling är viktig för att vi skall kunna utveckla våra tjänster. Därför uppmanar jag er alla att, i mån av möjlighet, svara på våra framtida undersökningsformulär.

Under årets gång har Enerity™ Elhandel utvecklats för att vara redo för de förändringar Datahub 1.0 för med sig. Lösningen har tagits i bruk av två nya kunder och vi har dessutom, tack vare konsolidering av flera elleverantörer, fått nya bolag som använder produkten.

Efterfrågan på Enerity™ Elnät har ökat i och med kommande förändringar i elmarknadslagen och planerade prisharmoniseringar av Energimyndigheten. Under årets gång har sex nya kunder implementerat vår Elnätlösning.

Vi har också fått sex nya kunder till Enerity Kundmeddelande tjänsten. Vi har utvidgat samarbetet med programleverantörer för att kunna erbjuda våra kunder marknadens bästa och mest mångsidiga tjänster. Våra tjänster används redan av nästan 60 aktörer inom energi- och vattenbranschen i Finland.

Ur ett ekonomiskt perspektiv kommer året att vara bra. Vår affärsverksamhet har växt från föregående år och vårt resultat förbättras.

Nu är det dock dags att till juletiden lugna ner oss med våra nära och kära för att ladda våra batterier inför kommande året.

Vi önskar er en fridfull jul och ett framgångsrikt år 2022.

 

Jarmo Roiha

VD Jarmo Roiha