Verkko Korpela – bli av med Excel med Enerity™

23.2.2022 | Eldistribution, Våra kunder

”Vi införskaffade Enerity™ Elnät för den övergripande planeringen av elnätsverksamheten. Med Enerity™ kommer vi att bli av med Excel-övningarna och få uppdaterade rapporter om var vi är och vart vi är på väg”, säger Joni Jääskeläinen, VD för Verkko Korpela, om upphandlingsbeslutet.

Mycket har hänt i branschen de senaste åren och tempot verkar inte avta – snarare tvärtom. Det räcker inte längre att veta vad som händer i branschen, utan att kunna förutse utvecklingen: ”Vi måste veta hur det verkligen fungerar om något förändras”, konstaterar Jääskeläinen. ”Våra kunder får inte uppleva överraskningar i nätavgifterna. Vi vill också kunna ge våra kunder ännu bättre råd i framtiden.”

Även om Verkko Korpela inte strävar efter att optimera avkastningen med hjälp av Enerity™, är information kring tillåten avkastning viktig för företaget: ”Genom att arbeta kostnadseffektivt kan vi erbjuda och garantera våra kunder låga nätavgifter och säker distribution. Fördelarna med våra goda resultat är alltid synliga för våra kunder”, säger Jääskeläinen.

Jääskeläinen har samarbetat med Enerity Solutions på andra områden i många år och har varit nöjd: ”Eneritys medarbetare lyssnar verkligen på hurdan vår situation är och vi letar efter lösningar tillsammans. Det finns ett stort stöd från personalen, vilket är märks till exempel i uppstartsprojekten. Saker och ting fungerar och går snabbt.”

 

power line in a wintery forest

 

Korpelan Voima koncernen består av dotterbolagen Korpelan Energia, Lämpö Korpela och Verkko Korpela. Dess tjänster omfattar elförsäljning, eldistribution och fjärrvärme. Korpelan Voima vill erbjuda sina kunder prisvärda och högkvalitativa energitjänster. Den ekonomiska avkastningen från verksamheten fördelas direkt till kunderna genom låga priser.

Verkko Korpela ansvarar för en prisvärd och säker eldistribution i sitt nätområde. Närverket vädersäkras förutom med underjordiska kablar också till exempel genom att flytta elnätet från skog till vägkanter och använda inkapslade ledare. Verkko Korpelas mål är att vara ett lokalt företag som bryr sig om sina kunder, drivs utan fokus på maximerad avkastning och är bland de förmånligaste nätbolagen på landsbygden.