BLOGUusi työntekijä vahvistaa tiimiä tietämyksellään tietoturvajärjestelmien hallinnasta

7.10.2021 | Blogi, Enerity Solutions

Toivotamme tervetulleeksi ja onnittelemme uusinta tiiminjäsentämme Varpu Huhtista. Varpu teki meille diplomityönsä ja valmistui ohjelmistotekniikan diplomi-insinööriksi erinomaisin arvosanoin LUT-yliopistosta. Lue alta lisää Varpun opinnoista, diplomityöstä ja tulevaisuuden suunnitelmista.

Opinnot ja diplomityö

Kun aloitin tietotekniikan opinnot LUT-yliopistossa syyskuussa 2017, en vielä tiennyt, halusinko keskittyä urallani pelkästään ohjelmistokehitykseen vai oppia enemmän tietoturvasta, joka oli lähellä sydäntäni. Vuoden 2021 alussa, kun olin suorittanut melkein kaikki kurssit, oli aika aloittaa diplomityön teko. Kun olin ajatellut asiaa muutaman viikon, eräs opettajistamme lähetti viestin tietotekniikan opiskelijaryhmäämme, että Enerity Solutions etsii diplomityöntekijää ISO 27001* tietoturvan hallintajärjestelmän standardisointiin. Kesti vain muutaman minuutin ilmaista kiinnostukseni aihetta kohtaan, sillä en halunnut menettää tarjoutunutta tilaisuutta. Kahden kokouksen jälkeen, maaliskuussa 2021, pystyin kutsumaan itseäni Enerityn työntekijäksi ja aloin työskennellä diplomityön sekä ohjelmistokehityksen parissa.

ISO 27001 ja tietoturvan hallinta

Aihetta kohtaan kasvavan kiinnostukseni lisäksi opinnäytetyö oli todella motivoiva, sillä pääsin tekemään jotain organisaatiolle hyödyllistä, enkä tehnyt opinnäytetyötä ainoastaan valmistumisen vuoksi. Onneksi uuden tiedon oppiminen ja tutkiminen ovat aina olleet vahvuuksiani, joten ISO 27001 -standardiin liittyvä tutkimus, koko ISO 27000 -standardiperheen ymmärtäminen ja nykyisen tietoturvan hallintajärjestelmän analysointi sujui aika hyvin. Täytyy myös mainita, että oli todella palkitsevaa, kun minua kuunneltiin hankkeen aikana ja mielipiteeni otettiin huomioon päätöksenteossa. Elokuun 2021 loppuun mennessä lähetin opinnäytetyöni arvioitavaksi. Sen tuloksena organisaatio sai vahvan perustan parantaa edelleen olemassa olevia tietoturvan hallintatapoja ja tietoturvapolitiikkoja.

Valmistuminen ja ura Enerity Solutions Oy:ssä

Diplomityön tekeminen Enerity Solutions Oy:lle antoi minulle mahdollisuuden tutustua molempiin asioihin, jotka kiinnostivat minua eniten tietotekniikassa. Onneksi opinnäytetyö oli vasta alkua uralleni yrityksessä: valmistumiseni jälkeen 30. syyskuuta 2021 jatkan Enerityllä ISO 27001 -hankkeen parissa ja saan samalla mahdollisuuden kehittyä ohjelmistosuunnittelijana tuotekehityksessä.

 

Varpu Huhtinen

Nuorempi sovellusasiatuntija Varpu Huhtinen

 

*ISO 27001 on yksi laajimmin tunnustetuista tietoturvan hallinnan kansainvälisistä standardeista. Standardi käsittelee tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän luomista, toteuttamista, ylläpitämistä ja jatkuvaa parantamista koskevia vaatimuksia. Vaatimusten tarkoituksena on suojata tiedon luottamuksellisuutta, eheyttä ja saatavuutta prosessien, ohjeiden, riskienhallinnan ja -hallintakeinojen avulla.