Vaasan Sähkö – asiakastyytyväisyyttä ja luottamusta Enerity™-viestipalvelulla

15.2.2022 | Asiakkaat

”Enerity™ Asiakasviestit on nopea viestintämuoto suuremmallekin asiakasryhmälle, ja sen avulla asiakkaamme saavat kohdennetusti tiedon kaukolämmönjakelun keskeytyksistä. Se vähentää meille tulevien asiakaskontaktien määrää häiriötilanteessa ja helpottaa ruuhkaa”, kertoo toimistosihteeri Susanna Rönn Vaasan Sähkö Oy:stä.

Vaasan Sähkö tutki muitakin markkinoilta löytyviä vaihtoehtoja asiakastiedotukseen, mutta päätyi valitsemaan Enerityn. ”Ratkaisu kokonaisuudessaan nähtiin meille parhaiten sopivaksi. Siinä oli myös integraatiot asiakastietojärjestelmään sekä karttapohjaan”, Rönn toteaa ostopäätöksestä ja jatkaa: ”Enerityn viestipalvelu on selkeä ja helppo käyttää. Se on ollut todella positiivista.”

”Viestintä asiakkaan suuntaan tuo asiakasta lähemmäksi meitä ja kasvattaa asiakastyytyväisyyttä. Luottamus asiakkaan ja yhtiön välillä on tässä todella tärkeässä roolissa”, Rönn kertoo.

Vaasan Sähkö käyttää tällä hetkellä Enerity™ Asiakasviestit -palvelua kaukolämmön jakelun keskeytyksistä tiedottamiseen. Jatkossa tekstiviestipalvelun käyttöä on tarkoitus laajentaa häiriöviestinnän ulkopuolelle: ”Olemme esimerkiksi ajatelleet kytkeä mukaan tiedottamisen työmaiden alkamisesta ja laajentaa käyttöä myös muuta viestintää tukevaksi.”

 

Vaasan Sähkön toimitilat
Vaasan Sähkö, kuva: Katja Lösönen

 

Vuodesta 1892 asti toiminut Vaasan Sähkö palvelee asiakkaitaan sähkökaupassa, kaukolämmössä ja sähkönsiirrossa. Energiakonsernilla on asiakkaita Suomen joka kunnassa. Asiakkaat ovat kaikki kaikessa ja erinomaisen asiakaskokemuksen tuottamiseksi panostetaan jatkuvasti. EPSI Ratingin sähkön vähittäismyynnin asiakastyytyväisyystutkimuksen mukaan Vaasan Sähköltä löytyvätkin Suomen tyytyväisimmät asiakkaat.

Investoiminen tulevaisuuteen on Vaasan Sähkölle tärkeää. Konsernin tavoitteena on kehittää ilmastoneutraaleita, edelläkäyviä ja kestäviä ratkaisuja yhteistyössä niin oman kuin muiden alojen huippuosaajien kanssa. Esimerkkeinä voi mainita geolämmön hyödyntämistä kaukolämmössä tutkivan yhteistyön sekä vetykaasun käyttöä energian varastointiin selvittävän hankkeen.