Vatajankoski tehostaa ja automatisoi asiakasviestintää Enerityn avulla

20.10.2020 | Asiakkaat

Vatajankoski lähettää vuosittain asiakkailleen yhteensä lähes 10 000 tekstiviestiä ja sähköpostia Enerity™ Asiakasviestit –ratkaisun kautta.  Tyypillisimpiä Enerityn kautta lähteviä viestejä ovat keskeytystiedotteet, häiriöviestintään liittyvät asiat sekä suunnitelluista katkoista tiedottaminen. Viestit sisältävät tärkeitä, asiakkaan elämään vaikuttavia tiedotteita, joten on olennaista, että ne tavoittavat oikean henkilön, nopeasti ja oikeaan aikaan viestintätarpeen ilmetessä. Enerity™ valittiin palvelemaan näitä asiakasviestinnän tarpeita ja automatisoimaan viestintää.

”Enerity™ Asiakasviestit –ratkaisussa parasta on sen automaattisuus. Työkalu pyörii taustalla huolehtien viestinnästä”, kertoo käyttöinsinööri Janne Yli-Moijala Vatajankoskelta. ”Ratkaisu toimii erinomaisesti päivystyksen vikatilanteissa ja vähentää päivystyksessä toimivan henkilöstön kuormaa, vapauttaen aikaa asiakassoitoilta vian selvittämiseen sekä sen hoitamiseen.”

”Viestin voi lähettää niin yksittäiselle kuin sadoille vastaanottajille samanaikaisesti. Lähetyksen voi myös ajastaa tai automatisoida, jolloin työntekijän ei tarvitse olla paikalla viestin lähtiessä. Se on moderni, ajasta tai paikasta riippumaton viestintätapa, mikä auttaa meitä palvelemaan asiakkaitamme entistä paremmin”, toteaa verkkoinsinööri Pekka Niemi.

 

Asiakasviestit
Vatajankoski lähettää vuosittain asiakkailleen yhteensä lähes 10 000 tekstiviestiä ja sähköpostia Enerity™ Asiakasviestit –ratkaisun kautta.

 

Vatajankoski on uuden energian yhtiö, jonka laaja osaaminen kiteytyy teknologian, kaupallisuuden ja ympäristönäkökulmien moderniin yhdistämiseen. Vatajankoski palvelee asiakkaitaan auttamalla lisäämään energiaomavaraisuutta, vähentämään energian hukkakulutusta, tuottamaan yhteisöllisesti omaa energiaa ja pienentämään hiilijalanjälkeä, parhaimmalla mahdollisella tavalla sekä kustannuksissa säästäen.

Startupeille ja innovaattoreille yhtiö tarjoaa mahdollisuuden testata uusia ideoita loppukäyttäjillä jo varhaisessa vaiheessa. Kiertotalouden moniosaajana se on myös mukana uusien energia-alan liikeideoiden rahoittamisessa. Tavoitteen saavuttamista tukevat lisäksi erilaiset yhteistyöhankkeet, missä on tehty mm. merkittäviä investointeja hukkalämmön hyödyntämiseen lämmöntuotannossa.  Viimeisimpiä on projekti, joka toteutetaan yhteistyössä Knauf Oy:n kanssa. Lue lisää.