Verkko Korpela – Exceleistä eroon Enerityllä

23.2.2022 | Asiakkaat, Sähköverkko

”Hankimme Enerity™ Sähköverkon liiketoiminnan kokonaisvaltaiseen suunnitteluun. Pääsemme sen avulla Excel-jumpasta eroon ja saamme ajantasaiset raportit siitä, mihin olemme menossa”, kertoo Verkko Korpelan toimitusjohtaja Joni Jääskeläinen hankintapäätöksestä.

Alalla on tapahtunut paljon viimeisten vuosien aikana ja vauhti ei vaikuta hidastuvan – pikemminkin päinvastoin. Ei myöskään enää riitä, että tietää, mitä alalla tapahtuu, vaan pitää osata ennakoida: ”Mututuntumalla ei pärjää, vaan suunnittelun pitää perustua faktoihin. Pitää tietää, miten se oikeasti vaikuttaa, jos jotain muutetaan”, Jääskeläinen toteaa. ”Asiakkaillemme ei saa tulla yllätyksiä siirtohinnoittelun kautta. Haluamme jatkossa myös pystyä neuvomaan asiakkaitamme entistä paremmin.”

Vaikka Verkko Korpela ei pyri optimoimaan Enerityllä sallittua tuottoa, on tieto siitä yhtiölle tärkeä: ”Toimimalla kustannustehokkaasti pystymme tarjoamaan sekä takaamaan asiakkaillemme edulliset hinnat ja toimitusvarman sähkönjakelun. Hyöty hyvästä tuloksestamme näkyy aina asiakkaillemme asti”, Jääskeläinen kertoo.

Jääskeläinen on tehnyt jo vuosia yhteistyötä Enerityn kanssa muiden tuotteiden parissa ja on hän ollut tyytyväinen yhteistyöhön: ”Enerityläiset kuuntelevat oikeasti, mikä on meidän tilanteemme ja ratkaisuja haetaan yhdessä. Henkilöstöstä löytyy hyvin tukea, mikä on tosi iso juttu esimerkiksi käyttöönotossa. Hommat on toiminut ja asiat etenevät nopeasti.”

 

Voimalinja talvisessa metsässä

 

Korpelan Voima -konserniin kuuluvat Korpelan Voima -kuntayhtymän lisäksi tytäryhtiöt Korpelan Energia, Lämpö Korpela ja Verkko Korpela. Sen tarjoamiin palveluihin kuuluvat sähkönmyynti-, sähkönsiirto- ja kaukolämpöliiketoiminta. Korpelan Voiman tehtävänä on tuottaa asiakkailleen edullisia ja laadukkaita energiapalveluja. Liiketoiminnasta saatu taloudellinen tuotto jaetaankin suoraan asiakkaille edullisten hintojen kautta.

Verkko Korpela vastaa edullisesta ja toimitusvarmasta sähkönsiirrosta verkkotoimialueellaan. Sähköverkon säävarmuutta parannetaan maakaapeloinnin lisäksi esimerkiksi siirtämällä sähköverkkoa metsistä teiden varsille ja käyttämällä päällystettyjä johtimia. Verkko Korpelan tavoitteena on olla paikallinen, asiakkaidensa yhtiö, joka toimii alituotolla ja on siirtohinnoittelussa muutaman halvimman maaseutuyhtiön joukossa.