VR Groupin apuna vihreää sähköä ostamassa Enerity™ Sähkökauppa

19.1.2021 | Asiakkaat, Sähkönmyynti

”Enerity™ Sähkökauppa -ratkaisun avulla voimme tehdä itse sähkönsuojaukset emmekä tarvitse ulkoista salkunhallintapalvelua”, kertoo Treasury Analyst Tuomas Saramäki VR Groupilta. ”Lisäksi budjetointi, kirjanpito ja raportointi hoituvat ratkaisun avulla näppärästi ja nopeasti.”

VR kuluttaa vuosittain sähköä noin 700 GWh (vuosiraportti 2019). Enerityn avulla tarkastellaan mm. toteutunutta sähkönkulutusta verrattuna ennusteeseen, ostojen suojausasteita ja -tasoja sekä niiden markkina-arvojen kehitystä. Yritys on käyttänyt Enerity™ Sähkökauppa -ratkaisua yli kolme vuotta. ”Pystymme hyödyntämään Enerityä monipuolisesti. Saatujen kokemusten perusteella uskomme, että ratkaisu sopii muillekin sähköä ostaville ja suojaaville yrityksille”, toteaa Saramäki.

”Olemme tyytyväisiä Enerityyn ja sen toiminnallisuuksiin. Käytännössä toiminallisuudet tarkoittavat meille sitä, että pystymme toimimaan itsenäisesti, näppärästi ja joustavasti”, kuvailee Saramäki. ”Ratkaisu on vähentänyt tehtäviin tarvittavaa työmäärää, joten aikaa säästyy todella paljon. Siitä saatavia raportteja käytetään esimerkiksi suoraan kirjanpidossamme sekä budjetoinnissamme, joten erilliselle tietojen keruulle ei ole enää tarvetta.”

 

VR Group
95 prosenttia matkustajajunista kulkee jo uusiutuvalla energialla tuotetulla sähköllä.

 

VR Group on vastuullinen matkustuksen, logistiikan ja kunnossapidon palveluyritys, joka työllistää noin 6 000 taitavaa eri alojen ammattilaista. Yrityksen tavoitteena on tukea arjen sujuvaa liikkumista ja teollisuuden kilpailukykyä, vähentää liikenteen päästöjä sekä hillitä ilmastonmuutosta. Toiminnassaan VR pyrkii asiakaslähtöisyyteen, vastuullisuuteen, tehokkuuteen ja ympäristöystävällisyyteen. Energiatehokkuusinvestointien avulla vähennetään sähkönkäyttöä ja tavoitellaan päästöttömyyttä. Esimerkiksi matkustajaliikenteen junista jo 95 prosenttia kulkee uusiutuvalla, vesivoimalla tuotetulla sähköllä.

 

Enerity™ Sähkökauppa -ratkaisu

Enerity™ Sähkökauppa -ratkaisu sopii suurille sähkönkäyttäjille, jotka haluavat aktiivisesti hallita hintariskiä. Näet ratkaisusta sähkösalkkusi hinnan, ennusteen sekä toteuman. Voit tarkastella sen avulla markkinahintojen kehitystä, sähkön suojausten onnistumista tai vaikkapa käydä kauppaa suoraan OTC-vastapuolen kanssa. Lisäksi saat automaattiset raportit erilaisiin liiketoiminnan tarpeisiin, kuten budjetointiin tai kirjanpitoon. Lue lisää.