Vuosittainen asiakastyytyväisyyskysely

17.12.2019 | Enerity Solutions, Pääuutiset

Toteutamme joka vuosi marraskuussa asiakastyytyväisyyskyselyn selvittääksemme, miten voimme palvella asiakkaitamme paremmin ja kartoittaaksemme mahdollisia kehityskohteita. Kyselyyn vastasi tänä vuonna 26 prosenttia asiakkaistamme. Asiakastyytyväisyys nousi Enerity™ Sähköverkon sekä Enerity™ Palvelujen osalta ja laski hieman Enerity™ Sähkökaupassa ja Enerity™ Asiakasviesteissä. Kokonaistyytyväisyys asteikolla 4 – 10 oli 8.

Kysyimme myös kuinka todennäköisesti asiakkaamme suosittelisivat tuotteitamme ja palveluitamme kollegoilleen. Tämä kysymys mittaa NPS arvoa (Net promoter score). NPS:mme tänä vuonna oli 34.

Asiakastyytyväisyyskyselyssä positiivista palautetta saivat asiakaspalvelu, tuki, henkilöstö ja asiakas-toimittaja-suhteen toimivuus. Kehittämiskohteiksi tunnistettiin parempi tiedottaminen ohjelmiston päivityksistä sekä ohjelmistopäivitysten huolellisempi asiakaskohtainen testaaminen. Saatu palaute on käyty läpi ja siitä on keskusteltu koko henkilöstön kanssa. Olemme aloittaneet kehitystyön asiakastyytyväisyyden parantamiseksi ja suunnitelleet tarvittavia tukiprosesseja. Tiedotamme näistä asiakkaitamme ennen käyttöönottoa.

”Kiitos kaikille kyselyyn vastaajille ja palautetta antaneille. Tuotteidemme ja palvelumme kehittymisen kannalta on erittäin tärkeää saada palveluidemme käyttäjiltä säännöllisesti palautetta. Kannustankin antamaan palautetta myös pitkin vuotta esim. palvelupyyntöjen ratkaisujen yhteydessä, jolloin pystymme arviomaan toimintamme laatua koko ajan. Olen tyytyväinen saavuttamaamme NPS tasoon tänä vuonna. Se on  IT-ratkaisutarjoajalle tyydyttävä arvosana. Rimamme on kuitenkin korkeammalla. Tavoitteemme on pitkällä tähtäimelle pitää NPS 50+ tasolle.” toteaa toimitusjohtajamme Jarmo Roiha.

Vastannaiden kesken arvottiin palkintoja ja arpaonni suosi tänä vuonna seuraavia: Juha Kivi, Fortum; Jarno Kähö, Lappeenrannan Energiaverkot; Anni Sundberg, Lumme Energia ja Max Konttinen, Nivos. Voittajiin on otettu yhteyttä henkilökohtaisesti.